Naujienos ir įvykiai

2018-06-14

Dėl LITGRID, AB, dukterinės bendrovės UAB „Duomenų logistikos centro“ akcijų sandorio

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius).
Bendrovė informuoja, kad 2018-06-13 Bendrovės valdyba pritarė 2017-08-07 su Telia Lietuva, AB ir Litgrid, AB, pasirašytos UAB Duomenų logistikos centras akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimui. Pagal šią sutartį Bendrovė turėjo parduoti Telia Lietuva, AB, 20.36 %, UAB Duomenų logistikos centro akcijų. Kartu su Bendrove savo akcijų dalį (79.64 %) turėjo parduoti ir kita UAB Duomenų logistikos centro akcininkė „Lietuvos energija“, UAB.
Sprendimas nutraukti sutartį priimtas sandorio šalių „Lietuvos energija“, UAB, Litgrid AB ir Telia Lietuva, AB bendru sutarimu, atsižvelgiant į Telia Lietuva, AB pasiūlymą.
  
 
 
Į viršų