Naujienos ir įvykiai

2018-01-04

Baigti gamintojų tieksiančių 2018 m. tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą bandymai

 
2017 m. gruodžio 29-30 dienomis „Litgrid“ atliko gamintojų 2018 m. tieksiančių tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą natūrinius bandymus. Bandymų metu gamintojai per 12 val. laikotarpį turėjo aktyvuoti nustatytą tretinio aktyviosios galios rezervo kiekį:
 
1. AB „Lietuvos energijos gamyba“ -  260 MW;
1. AB „Panevėžio energija“ - 30 MW;
2. AB „Orlen Lietuva“ -  120 MW;
3. UAB Kauno termofikacijos elektrinė - 73 MW.
 
Visi aukščiau paminėti gamintojai atitiko  tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugos tiekėjams keliamus techninius reikalavimus.
 
Į viršų