Naujienos ir įvykiai

rss
2019 lapkričio 13

LITGRID AB skelbia nekilnojamojo turto pardavimo aukcioną

 
LITGRID AB skelbia sandėlio ir mechaninių dirbtuvių, esančių adresu: Girelės g., 9, Jonavos m., Jonavos r. sav. pardavimą aukciono būdu.
                
 
2019 lapkričio 13

Augantis suvartojimas augina elektros kainą visame regione

Lapkričio 4 - 10 d. didmeninė vidutinė savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje augo – fiksuotas 7 % augimas iki vidutinės 48,2 Eur/MWh kainos. „Nord Pool“ biržos sistemos kaina augo 17% ir siekė 45,4 Eur/MWh, o „Nord Pool“ biržos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos zonose Skandinavijoje, Baltijos šalyse ir Lenkijoje fiksuotas vidutinis 12 % kainos augimas iki 46,2 Eur/MWh. Aukščiausia savaitės kaina pasiekta Lenkijoje – 53,9 Eur/MWh (7 % aukštesnė nei 44-ą savaitę).
Elektros energijos kaina augo ir Latvijoje (6 % iki 48,6 Eur/MWh) bei Estijoje (7 % iki 49,5 Eur/MWh). Šį augimą Baltijos šalyse sąlygojo išaugęs elektros energijos suvartojimas, pakilusi elektros kaina regione bei generacijos struktūros pokyčiai. Sumažėjusią vėjo elektrinių Lietuvoje bei vienos iš pagrindinių šiluminių elektrinių Latvijoje generaciją keitė brangesnės kitų tipų elektrinės. Kainos augimui įtakos turėjo ir regione vykdomi planiniai ir neplaniniai elektrinių bei elektros linijų remontai bei techninės apžiūros darbai.
 
2019 lapkričio 11

Vilniaus transformatorių pastotėje pradėjo veikti antrasis autotransformatorius

​ Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius „Litgrid“ Vilniaus transformatorių pastotėje (TP) įjungė ir pradėjo eksploatuoti jau antrąjį naują 300 MVA (megavoltamperų) galios autotransformatorių. Tai galingiausi Lietuvos perdavimo tinklo pastotėse veikiantys įrenginiai.
2019 lapkričio 11

Dėl aktyviosios galios rezervų užsitikrinimo 2020 metams

 LITGRID AB, vadovaudamasis 2019 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-289 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas), informuoja, kad siekdamas užsitikrinti tretinio aktyviosios galios rezervą 2020 metams organizuos vienos dalies  475 MW apimties tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną.
 
2019 spalio 28

Išaugusi vėjo elektrinių generacija keičia kitus šaltinius ir mažina kainą

Spalio 21 - 27 d. didmeninė vidutinė savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje krito antrą savaitę iš eilės – fiksuotas 3 % sumažėjimas iki vidutinės 45,3 Eur/MWh kainos. „Nord Pool“ biržos sistemos kaina krito 1 % ir siekė 36,6 Eur/MWh, o šios biržos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos zonose Skandinavijoje, Baltijos šalyse ir Lenkijoje fiksuotas vidutinis 4 % kainos sumažėjimas iki 39,6 Eur/MWh. Aukščiausia savaitės kaina pasiekta Lenkijoje – 55,4 Eur/MWh, ir ji buvo 10 % aukštesnė nei ankstesnę savaitę.
2019 spalio 22

Fiksuoti nedideli kainos pokyčiai Baltijos šalyse

Spalio 14 - 20 d. didmeninė vidutinė savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje krito 1 % iki vidutinės 46,8 Eur/MWh kainos. „Nord Pool“ biržos sistemos kaina krito 1 % ir siekė 36,8 Eur/MWh, o „Nord Pool“ biržos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos zonose Skandinavijoje ir Baltijos šalyse fiksuotas vidutinis 2 % kainos augimas iki 41,2 Eur/MWh. Aukščiausia savaitės kaina pasiekta Lenkijoje – 50,4 Eur/MWh (1 % žemesnė nei 41-ą savaitę). Elektros energijos kaina krito ir Latvijoje (3 % iki 47,1 Eur/MWh) bei Estijoje (4 % iki 48,2 Eur/MWh).
2019 spalio 14

Savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje augo mažiausiai lyginant su kitom Baltijos šalim

 Spalio 7 - 13 d. didmeninė vidutinė savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje augo mažiausiai Baltijos šalyse - 3% iki vidutinės 47,2 Eur/MWh kainos. „Nord Pool“ biržos sistemos kaina kilo 6% ir siekė 37,3 Eur/MWh, o „Nord Pool“ biržos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos zonose fiksuotas vidutinis 3% kainos augimas iki 40,5 Eur/MWh. Aukščiausia savaitės kaina pasiekta Lenkijoje – 51,1 Eur/MWh (1% žemesnė nei 40-ą savaitę). Elektros energijos kaina augo ir Latvijoje 5% (LV 48,4 Eur/MWh) bei Estijoje 9% (50,0 Eur/MWh). Elektros energijos kainos augimui Baltijos šalyse turėjo padidėjęs elektros energijos suvartojimas, augusi šiluminių elektrinių generacija, padidėjusi elektros energijos kaina regione ir taikyti pralaidumų apribojimai tarp Švedijos ir Suomijos. Kainos augimą pristabdė augusi vietinė vėjo elektrinių generacija.
 
2019 spalio 14

Nuo rytų į vakarus: iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės išgabentas ypatingas įrenginys

Stiprinant Lietuvos energetikos sistemą ir ruošiant ją sinchroniniam darbui su Europos elektros tinklais, perdavimo operatorius „Litgrid“ iš Ignalinos atominės elektrinės transformatorių pastotės į Elektrėnus perkėlė itin galingą įrenginį – 180 MVar galios valdomą šuntinį reaktorių. Išgabenus jį iš Ignalinos AE transformatorių pastotės, ji nebedalyvaus tarpsisteminių galios srautų su Baltarusijos sistema valdyme
2019 spalio 8

Tarpsisteminių jungčių prieinamumas mažina elektros energijos kainą

Rugsėjo 30 – spalio 6 d. didmeninė vidutinė savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje krito 17 % iki vidutinės 45,9 Eur/MWh kainos. „Nord Pool“ biržos sistemos kaina augo 5 % ir siekė 35,2 Eur/MWh, o tuo tarpu „Nord Pool“ biržos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos zonose fiksuotas vidutinis 4 % kainos kritimas iki 39,5 Eur/MWh. Aukščiausia savaitės kaina pasiekta Lenkijoje – 51,8 Eur/MWh, visgi ji buvo 13 % žemesnė nei savaitę prieš tai.
Elektros energijos kaina krito ir Latvijoje (17 % iki 46,0 Eur/MWh), ir Estijoje (19 % iki 45,7 Eur/MWh). Elektros energijos kainos kritimui Baltijos šalyse turėjo po taikytų apribojimų 100 % rinkai prieinama „NordBalt“ jungtis bei „SwePol“ jungtis tarp Švedijos ir Lenkijos. Kainos kritimą pristabdė pralaidumų apribojimai tarp Švedijos ir Suomijos bei augęs elektros energijos suvartojimas.
 
2019 spalio 1

Elektros energijos kaina auga Baltijos šalyse ir Suomijoje

Rugsėjo 23 - 29 d. didmeninė vidutinė savaitės elektros energijos kaina Lietuvoje augo 24 % iki vidutinės 55,5 Eur/MWh kainos. „Nord Pool“ biržos sistemos kaina augo 2 % ir siekė 33,7 Eur/MWh, o tuo tarpu „Nord Pool“ biržos didmeninės elektros energijos rinkos prekybos zonose fiksuotas vidutinis 10 % kainos augimas iki 41,0 Eur/MWh. Aukščiausia savaitės kaina pasiekta Lenkijoje – 59,8 Eur/MWh.
Į viršų