Energetikos sistema

Sistemos valdymas

Patikima kontrolė užtikrina sklandų elektros energetikos sistemos darbą
Elektros perdavimo sistemos operatorius (PSO) „Litgrid“ valdo šalies elektros energetikos sistemą. Ši veikla apima sistemos operatyvinį valdymą, operatyvinį energetikos sistemos darbo planavimą ir patikimo sistemos veikimo užtikrinimą.
Į viršų