Energetikos sistema

Operatyvinis valdymas

Operatyvinis valdymas – tai šalies elektros perdavimo sistemos įrenginių valdymas ir darbo koordinavimas su kitų šalių elektros energetikos sistemų perdavimo tinklų operatoriais. Ištisą parą dirbantys dispečeriai profesionaliai valdo elektros sistemą ir atsako už tai, kad šalyje nenutrūktų elektros energijos tiekimas ir visada būtų elektros.
 
Esame atsakingi už patikimą Lietuvos elektros sistemos perdavimo tinklo bei jungiamųjų linijų darbą. Realiu laiku valdome nacionalinį elektros energijos balansą bei teikiame kitas sistemines paslaugas, reikalingas saugiam, patikimam ir kokybiškam elektros sistemos darbui.
 
Operatyvinio valdymo uždaviniai:
  • Lietuvos energetikos sistemos elektros energijos balanso kontrolė ir valdymas, sistemos veikimo patikimumo ir stabilumo kontrolė;
  • Saugus, efektyvus ir patikimas operatyvusis Lietuvos elektros perdavimo tinklo valdymas;
  • Visų Lietuvos elektros energetikos sektoriaus sričių, susijusių su elektros energijos gamyba, skirstymu ir tiekimu, operatyvinės valdymo veiklos koordinavimas;
  • Visų rūšių galios rezervų ir papildomų paslaugų kontrolė bei valdymas;
  • Nuolatinis Lietuvos energetikos sistemos darbo koordinavimas su kaimyninių šalių energetikos sistemomis;
  • Avarijų, sutrikimų prevencija ir jų likvidavimas.
 
Operatyvinį valdymą „Litgrid“ derina bendradarbiaudama su kitų sinchroniškai dirbančių elektros energetikos sistemų operatoriais ir Europos šalių perdavimo sistemų operatoriais.
 
Į viršų