Energetikos sistema

Operatyvinis planavimas

Litgrid“ vykdo operatyvinį planavimą, kuris leidžią užtikrini reikiamą sistemos patikimumo lygį ir pasirengti sistemos valdymui realiame laike.
 
Operatyvinis planavimas apima šias funkcijas:
  • Elektros įrenginių atjungimų planavimą
  • Elektros energijos balanso sudarymą
  • Papildomų paslaugų planavimą ir užsakymą
  • Sistemos patikimumo įvertinimą
 
Operatyvinio planavimo funkcijos yra vykdomos visais planavimo etapais:
  • Metams
  • Mėnesiui
  • Savaitei
  • Dienai
  • Valandai
Į viršų