Energetikos sistema

Perdavimo tinklo schema ir duomenys

 
Lietuvoje iš viso nutiesta daugiau nei 7200 kilometrų aukštos įtampos 110, 330, 400 kV elektros perdavimo linijų, iš jų – apie 400 km – kabelių linijos, paklotos po žeme arba ant Baltijos jūros dugno. Oro linijų ilgis matuojamas sumuojant visų grandžių ilgius.
 
2018. 02. 08. duomenys:
    Vilniaus Kauno Klaipėdos Šiaulių Utenos VISI
Oro
linijų ilgis,
km
110 kV 798 1263 863 873 1149 4946
330 kV 183 579 284 242 473 1761
400 kV 0 102 0 0 0 102
Iš viso 981 1944 1147 1115 1622 6809
Kabelinių
linijų ilgis, km
110 kV 40,32 14,9 34,53 - 2,43 92,18
330 kV - - - - - -
300 kV sausumos kabelis - - 12,859 - - 12,859
300 kV jūrinis kabelis - - 134,31 - - 134,31
Iš viso 40,32 14,9 147,17 - 2,43 232,77
Transfor-
matorių
pastotės, vnt.
110 kV 40 58 45 34 42 219*
330 kV 3 4 4 2 3 16**
400 kV - 1 - - - 1***
Iš viso 43 63 49 36 45 236
Transfor-
matoriai, vnt. 
110 kV - - 4 - - 4
330 kV 4 7 4 4 5 24
400 kV - - 3 - - 3****
Iš viso 4 7 11 4 5 31
Transfor-
matorių
galia, MVA
110 kV - - 92,6 - - 92,6
330 kV 750 1100 900 650 1000 4400
400 kV - - 768 - - 768
Iš viso 750 1100 1760,6 650 1000
5260,6
 
* tarp jų – 110 kV Varduvos paskirstymo punktas
** tarp jų – 330 kV Lietuvos elektrinės skirstykla ir Klaipėdos 300/330 kV srovės keitiklis
*** Alytaus 330/400 kV srovės keitiklis
**** Klaipėdos 300/330 kV srovės keitiklio transformatoriai
Į viršų