Energetikos sistema

Įrengtoji galia

2019 m. sausio 1 d. Lietuvos elektros sistemoje elektrinių bendra įrengtoji galia sudarė 3684 megavatus (MW). 
 
Lentelėje pateikiamos įrengtos elektrinių galios (MW):
 
Įrengtoji galia 2019.01.01  
Šiluminės elektrinės 1915
Lietuvos elektrinė 1045
Vilniaus elektrinė 3 360
Kauno termofikacijos elektrinė 170
AB "Orlen Lietuva" elektrinė 160
Panevėžio elektrinė 35
Kitos šiluminės elektrinės 145
Atliekas deginančios elektrinės 22
Hidroelektrinės 1028
Kauno hidroelektrinė 101
Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė 900
Hidroelektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 27
Vėjo elektrinės 533
Vėjo elektrinės prijungtos prie perdavimo tinklo 433
Vėjo elektrinės prijungtos prie skirstomojo tinklo 100
Kiti atsinaujinantys energijos ištekliai 186
Biokuro elektrinės 103
     Biomasės elektrinės 62
     Biodujų elektrinės 41
Saulės elektrinės  83
VISO: 3684
 
Į viršų