Elektros rinka ir plėtra

Suvartojimas

Sistemos suvartojimo duomenų skaidrumas
Įgyvendinant Skaidrumo reglamento  I priedo 5.7. punktą Perdavimo sistemos operatorius skelbia apibendrintą sistemos suvartojimo prognozę bei faktinius duomenis.
 
Prognozuojamas elektros energijos suvartojimas - LITGRID prognozuojamas elektros energijos suvartojimas, skelbiamas kiekvieną dieną 11:00 EET laiku.
 
Planuojamas elektros energijos suvartojimas - balansavimo elektros energijos tiekėjų planuojamas elektros energijos suvartojimas, skelbiamas kiekvieną dieną 18:00 EET laiku.
 
Faktinis elektros energjos suvartojimas - faktinis elektros energijos suvartojimas yra išskaičiuojamas dydis: Gamyba+Importas-Eksportas-KHAE poreikis, skelbiama kiekvieną dieną kas dvi minutes. 
 
Metinis elektros energijos suvartojimas - metinis elektros energijos suvartojimas pateikiamas adekvatumo įvertinimo ataskaitoje Entso-e internetiniame puslapyje "System Adequacy Forecasts "
 
 
 
Į viršų