Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Valdymas > Valdyba > Nepriklausomų valdybos narių atranka

Nepriklausomų valdybos narių atranka

Nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas
 
Nepriklausomų valdybos narių atrankos skelbimas
 
Akcininko teises ir pareigas įgyvendinanti UAB „EPSO-G“ skelbia atranką į 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių vietas įmonių grupės bendrovės LITGRID AB valdyboje. Valdybą sudaro 5 (penki) nariai. LITGRID AB teisinė forma – akcinė bendrovė, įmonės kodas 302564383, korespondencijos adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius LT-05131.
 
Skelbiama atranka į šias nepriklausomų valdybos narių kompetencijų sritis:
 
1. Projektų valdymo ir inovacijų diegimo srities nepriklausomo valdybos nario vietą.
2. Finansų valdymo ir audito srities nepriklausomo valdybos nario vietą.
 
Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų skiriamas į Bendrovės valdybos narius – nuo valdybos kadencijos pradžios 2020 m. iki valdybos kadencijos pabaigos 2024 m.
Atrankos būdas – pokalbis. Atranka vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-06-17 nutarimu Nr. 631 patvirtintą Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą (toliau – Atrankos aprašas) bei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atrankų politika.
 
Kandidatams keliami bendrieji, specialieji ir nepriklausomumo reikalavimai
 
Kandidatai, pretenduojantys į nepriklausomus LITGRID AB valdybos narius, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo  bei kitus Atrankos apraše bei bendrovės įstatuose nurodytus kriterijus.
 
Bendrieji reikalavimai
 
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
- būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas;
- turi būti neatimta ar neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ar atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
- turi nebūti per pastaruosius 5 metus atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo.
 
Specialieji reikalavimai, taikomi visiems kandidatams
 
- strateginių tikslų įgyvendinimo ir tvaraus įmonės vertės didinimo patirtis;
- įmonių valdysenos principų išmanymas ir gerosios korporatyvinio valdymo žinios bei patirtis;
- patirtis bendrovių veiklos ir rizikų valdyme;
- puikūs lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
- labai geri lietuvių ir (ar) anglų kalbos įgūdžiai (raštu ir žodžiu);
- komunikabilumas, gebėjimas aiškiai dėstyti mintis ir pristatyti susistemintą informaciją.
 
Specialieji reikalavimai, taikomi pagal kompetencijų sritis
- ne mažesnė nei 5 metų darbo patirtis vadovaujančioje pozicijoje (įmonės vadovo, įmonės vadovui tiesiogiai pavaldaus aukščiausio lygmens vadovo, valdymo ar priežiūros kolegialaus organo nario);
- įmonės strateginio planavimo, organizacijų vystymo ir (ar) organizacijos pokyčių įgyvendinimo patirtis;
- nacionalinių ir regioninių strateginių energetikos tikslų išmanymas;
- infrastruktūros plėtros planavimo ir vystymo patirtis;
- sektoriaus veiklos reguliavimo principų išmanymas;
- patirtis projektų vertinimo bei finansavimo srityse;
- ne mažesnė nei 5 metų vadovaujamo darbo finansų valdymo, finansų konsultavimo, finansinių paslaugų ar audito srityse patirtis;
- projektų valdymo ir inovacijų diegimo patirtis;
- ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis tarptautinėje įmonių grupėje per pastaruosius 10 metų;
- ne mažesnė nei 4 metų darbo kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose patirtis daugiau nei 1 įmonėje.
 
Šio aprašo priede  „Kompetencijų matrica“ nurodyti kandidatams taikomi privalomi reikalavimai ir tie, kurie vertinami kaip privalumas. Kiti reikalavimai valdybos formavimui yra taikomi pagal LRV aprašą ir bendrovės įstatus.
 
Dokumentai, remiantis kuriais atliekama atranka:
  1. LRV Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašas.
  2. UAB „EPSO-G“ įmonių grupės atrankų politika.
  3. Reikalavimų, taikomų kandidatams į nepriklausomus UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovės LITGRID AB valdybos narius aprašymo priede „Kompetencijų matrica“ nurodyti kandidatams taikomi privalomi reikalavimai ir tie, kurie vertinami kaip privalumas.
 
Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatai:
 
- Kandidato paraišką dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaraciją (Priedas Nr. 2);
- Gyvenimo aprašymą (CV) (laisva forma);
- Motyvacinį laišką (laisva forma);
- Kandidato nepriklausomumo deklaraciją (Interesų valdymo politikos 2 priedas (B dalis) ;
- Asmens tapatybę, kvalifikaciją patvirtinantys ir kiti dokumentai pateikiami kitame atrankos etape (žr. dalį „Atrankos vykdymas“);
- Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams ir nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
 
Asmens tapatybę, aukštąjį universitetinį ar jam prilyginamą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų bus prašoma pateikti kandidatų, kurie bus pakviesti į kitą atrankos etapą.
Atrankos komisijos prašymu gali būti prašoma pateiki papildomus dokumentus, patvirtinančius atitiktį nurodytiems bendriesiems ir specialiesiems reikalavimams bei nepriklausomumo kriterijams bei kitiems teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Laikoma, kad kandidatai, pateikdami dokumentus, patvirtintina, kad atitinka atrankos bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, nepriklausomumo bei kitus Atrankos apraše nurodytus kriterijus, yra susipažinę su teisiniais įsipareigojimais, kylančiais tuo atveju, jei būtų atrinktas (-a) ir paskirtas (-a) kolegialaus organo nariu (-e), išrinkimo į kolegialų organą atveju, įsipareigoja skirti pakankamai laiko ir dėmesio kolegialaus organo nario pareigų vykdymui kolegialaus organo suplanuotuose posėdžiuose, susitikimams su bendrovės ir Grupės bendrovių vadovaujančiais darbuotojais ir kt.
 
Dokumentų priėmimo terminas
 
Iki 2020 m. sausio 31 d. (įskaitytinai).
 
Kandidatai dokumentus Bendrovei gali pateikti šiais būdais:
 
Asmeniškai LITGRID AB, adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius LT-05131, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. Pateikiamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
Paštu (registruotu laišku ar per kurjerių tarnybą) LITGRID AB, adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius LT-05131. Pridedamos dokumentų kopijos, o dokumentų originalus gali būti prašoma pateikti, jei kandidatas bus pripažintas atrankos laimėtoju.
Elektroniniu paštu cv@litgrid.eu, nurodant e. laiško dalyką „Atranka į LITGRID nepriklausomus valdybos narius“.
 
Bendrovės kontaktiniai asmenys:
 
Personalo vadybininkė Laura Veikutienė (tel. +370 680 10972, el. p. laura.veikutiene@litgrid.eu);
Vyresnioji teisininkė Rūta Ramanauskaitė (tel. +370 652 11388, el. p. ruta.ramanauskaite@litgrid.eu);
Atranką vykdys atrankos komisija, kurią sudaro po vieną UAB „EPSO-G“, LR Energetikos ministerijos ir VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ atstovą, pasitelkdama išorinę atrankos agentūrą, kuri Atrankos komisijos posėdžiuose dalyvaus konsultanto teisėmis.
Atrankos agentūra UAB „AIMS International Lietuva“ (kodas: 300568098, adresas S. Daukanto a. 2, LT-01122 Vilnius, tel. +370 5 2030888, el. p. aims@aims.lt). Agentūros kontaktinis asmuo – Šarūnas Dyburis (tel. +370 616 72727, el. p. sarunas.dyburis@aims.lt).
 
Papiloma informacija kandidatams:
 
  1. VšĮ „Stebėsenos ir prognozių atrankos agentūros“ skelbiama informacija apie kolegialių organų narių atrankos konkursus.
  2. LITGRID AB strategija.
  3. Atlygis nepriklausomiems valdybos nariams už darbą valdyboje mokamas, kurį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas, remiantis Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėmis.
  4. Kolegialaus organo nario veiklos sutarties projektas.
 
 
Į viršų