Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > 2021 m. esminiai įvykiai

2021 m. esminiai įvykiai

2021-10-01
 
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą
 
LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, registruotos buveinės adresas: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) informuoja, kad  2021 metų spalio 1 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT) 2022-iems metams nustatė 0,684 ct/kWh elektros energijos perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugos kainos viršutinę ribą, t. y. 5,1 proc. mažesnę, palyginus su nustatyta 2021 metams (0,721 ct/kWh).
 
Nauja kainos viršutinė riba įsigalios nuo 2022 m. sausio 1 dienos, ji patvirtinta vadovaujantis VERT 2021 m. rugsėjo 30 d. patvirtinta Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos nauja redakcija.
 
LITGRID AB valdyba, atsižvelgdama į elektros energijos perdavimo paslaugos kainos viršutinę ribą, priims sprendimą dėl elektros energijos perdavimo paslaugų kainų 2022 metams dydžio.
 
2021-09-27
 
Pranešimas dėl LITGRID AB buveinės ir adreso korespondencijai pasikeitimo
 
LITGRID AB (juridinio asmens kodas 302564383) praneša apie pasikeitusį Bendrovės buveinės registracijos ir korespondencijos adresą.
 
Atsižvelgiant į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 12 d. sprendimą Nr. 1-950 „Dėl skverų (šv. Stepono ir kito), gatvių (Karlo Gustavo Emilio Manerheimo ir kitų) pavadinimų suteikimo ir jų ribų bei Tarybos 2015-08-26 sprendimo Nr. 1-157 pakeitimo“ Bendrovės buveinės adresas iš Viršuliškių skg. 99B, Vilnius keičiamas į Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius.
 
Kiti Bendrovės rekvizitai nepasikeitė.

 
2021-09-06
 
Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai  
2021 m. rugsėjo 6 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. rugpjūčio 13 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 21)
  1. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui (įgijimui) sudarant 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB (juridinio asmens kodas: 304317232, buveinės adresas: Ateities pl., 31, LT-52167, Kaunas). Sutarties kaina be PVM 18 217 000 Eur, su PVM 22 042 570,00 Eur.
  2. Patvirtintos esminės 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygos:
2.1.  Sutarties dalykas - 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimas.
2.2.  Atsiskaitymo tvarka - pagal  LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gegužės 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-73.
2.2.1.             Sutarties kainą Užsakovas sumokės pagal Rangovo išrašomas PVM sąskaitas faktūras, Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, pagrindas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti yra Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (Sąlygų 4.9 skyrius), o PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi būti proporcinga Atliktų darbų akte užfiksuotiems Darbų kiekiams, išskyrus už faktiškai atliktus inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo darbus, už kuriuos apmokama pagal Rangovo Pirkimo metu pasiūlytas šių Darbų kainas (PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi atitikti šias Rangovo pasiūlyme ir Darbų žiniaraštyje nurodytas sumas);
2.2.2.             Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. PVM sąskaita – faktūra Užsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą – faktūrą arba teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant j  VĮ Registrų centro administruojama informacine sistema „E. sąskaita“;
2.2.3.             Tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas pagal Sąlygų 6.4 skyrių), Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos;
2.2.4.             Užsakovas sulaikys visus tarpinius mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 procentų pradinės Sutarties kainos;
2.2.5.             Sulaikytas sumas Užsakovas Rangovui sumokės per 30 dienų po to, kai: a) Rangovas atliks, perduos Užsakovui ir užbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta; b) pateiks garantinių įsipareigojimų užtikrinimą (jis turi būti teikiamas pagal Sąlygų 8.9 skyrių); c) pašalins visus iki Sutarties įvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darbų trūkumus ir d) Įvykdys visas Sąlygų 9.3.8 punkte nurodytas sąlygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju);
2.2.6.             5% pradinės Sutarties kainos dydžio išankstinis mokėjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.
2.3.  Įsipareigojimų terminas.
Darbų atlikimo terminas – per 43 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėnesiais Bendrųjų sutarties sąlygų 8.6. skyriuje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Darbų etapai: 
I etapas (per 11 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – gauti statybą leidžiantys dokumentai.
II etapas (per 32 mėn. nuo Sutarties sudarymo) –  atlikti I etapo rekonstravimo darbai (pagal projektavimo užduoties 4.9.2 , 4.9.3 punktus).
III etapas (per 42 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – atlikti II etapo rekonstravimo darbai (pagal projektavimo užduoties 4.9.4 punktas).
IV etapas (per 43 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – gauti Statybos užbaigimo aktai.
2.4.  Sutarties nutraukimas.
Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai  ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.
2.5.  Sutarties galiojimo terminas.
Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
 1. Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM). 
 2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 546 510 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
 3. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 
 
2021-08-06
 
 
LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius  skelbia 2021 m. I pusmečio veiklos rezultatus:
 • 2021 m. I pusmečio pajamos – 112,4 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 101,5 mln. Eur).
 • 2021 m. I pusmečio pelnas prieš apmokestinimą – 20,5 mln. Eur  (2020 m. I pusmečio – 15,7  mln. Eur).
 • 2021 m. I pusmečio grynasis pelnas – 17,4 mln. Eur (2020 m. I pusmečio – 13,6 mln. Eur).
 • 2021 m. I pusmečio EBITDA rodiklis (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 31,8 mln. Eur, palyginti su 2020 m. I pusmečiu (26,2 mln. Eur) padidėjo 21,6 %.
Pridedama:
 
 
 
2021-05-17
 
2021 m. gegužės 17 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 1. Dėl pritarimo Harmony Link jungties statybos projekto įgyvendinimo etapo investiciniam sprendimui
  1. Pritarta Harmony Link jungties statybos projekto įgyvendinimo etapo investiciniam sprendimui.
 
2021-05-05
 
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) skelbia 2021 m. 3 mėnesių veiklos rezultatu
Pagrindiniai 2021 m. 3 mėnesių finansiniai rodikliai:
 • Pajamos – 61,8 mln. Eur (2020 m. 3 mėn. – 53,4 mln. Eur);
 • EBITDA – 19,4 mln. Eur (2020 m. 3 mėn. – 15,9 mln. Eur);
 • Grynasis pelnas – 11,5 mln. Eur (2020 m. 3 mėn. 9,1 mln. Eur).
Pagrindiniai 2021 m. 3 mėn. veiklos rodikliai:
 
 • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 2,897 TWh (2020 m. 3 mėn. – 2,647 TWh);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,035 min. (2020 m. 3 mėn. – 0,111 min.);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 1,104 MWh (2020 m. 3 mėn. – 3,303 MWh);
 
Pridedama:
 
 
2021-03-16
 
LITGRID AB skelbia 2020 m. audituotų Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) skelbia Bendrovės finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.
Pagrindiniai 2020 m. audituoti finansiniai rodikliai:
 • Pajamos – 207,5 mln. Eur (2019 m. – 183,9 mln. Eur);
 • EBITDA – 51,8 mln. Eur (2019 m. – 22,3 mln. Eur);
 • Grynasis pelnas – 26,6 mln. Eur (2019 m. 3,0 mln. Eur).
Pranešimas dėl LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus skelbiamas kovo 26 d.
 
Pridedama:
 
 
 
 
2021-03-05
LITGRID AB sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį su UAB „EPSO-G“  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. kovo 4 d. su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“ sudarė valdymo holdingų paslaugų pirkimo sutartį.
Sutarties maksimali kaina (be PVM) – 425 000 Eur, sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.
2021 m. vasario 22 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas konstatavo, kad valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandoris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra sandorio šalys, atžvilgu.
 
2021-03-03
LITGRID AB sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartį su EPSO-G  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. kovo 2 d. su patronuojančia bendrove UAB „EPSO-G“ sudarė tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutartį.
Sutartyje nustatytas maksimalus LITGRID AB skolinimo limitas naudojantis Grupės sąskaita – iki 60 000 000 Eur.
2021 m. sausio 25 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas konstatavo, kad skolinimo sandoris atitinka rinkos sąlygas, yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID AB akcininkų, kurie nėra Skolinimo sandorio šalys, atžvilgiu.
 
2021-02-23
Dėl Audito komiteto nuomonės  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. vasario 22 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ (toliu – EPSO-G) Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandorio su susijusia šalimi EPSO-G.
2021 m. vasario 22 d. EPSO-G Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:
Įvertinęs visą LITGRID AB (toliau - LITGRID) pateiktą informaciją, EPSO-G Audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl ketinamo sudaryti valdymo holdingų paslaugų pirkimo sandorio tarp EPSO-G ir LITGRID (toliau – Sandoris):
 1. Sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas (paslaugas teiks bendrovė laimėjusi viešąjį pirkimą, o taikomi ekspertų valandiniai įkainiai patenka į ištiestos rankos intervalą);
 2. Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu, nes bus teikiamos paslaugos, kurių tikslas veiklos optimizavimas ir efektyvinimo didinimas, racionaliai panaudojant EPSO-G įmonių grupės valdomus resursus.
Dėl aukščiau nurodyto Sandorio sudarymo LITGRID valdyba spręs 2021 m. vasario 26 d.
 
2021-02-18
Dėl Audito komiteto nuomonės  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2021 m. vasario 15 d. gavo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patvirtinimą ir skelbia patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi UAB „EPSO-G“ dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties.
2021 m. sausio 25 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apsvarstė Sandorį ir pateikė nuomonę:
1.1.    Įvertinus visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ (toliau - EPSO-G) Audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37(2) str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB (toliau - LITGRID) ketinamo sudaryti sandorio su EPSO-G dėl tarpusavio skolinimo ir skolinimosi sutarties (toliau – Skolinimo sandoris):
(i)   Skolinimo sandorio sudarymas atitinka rinkos sąlygas (taikoma palūkanų norma patenka į ištiestos rankos intervalą, taikomi mokesčiai atitinka rinkos sąlygas, kuriomis LITGRID galėtų sudaryti analogišką sandorį su kredito institucijomis);
(ii)  Skolinimo sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas LITGRID akcininkų, kurie nėra Skolinimo sandorio šalys, atžvilgiu, kadangi LITGRID sudariusi sandorį per metus galėtų sutaupyti iki 100-150 tūkst. eurų sąnaudų, todėl naudą gautų tiek pati LITGRID tiek ir jos akcininkai, kurie nėra sandorio šalys.
1.2.    Šio sprendimo 1.1. dalyje priimta nuomonė įsigalios ir gali būti skelbiama viešai tik Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinus, jog neprieštarauja LITGRID gautų perkrovų pajamų banko sąskaitos prijungimui prie Grupės sąskaitos.
 
2021-02-09
LITGRID AB generaliniu direktoriumi paskirtas Rokas Masiulis  
LITGRID AB (juridinio asmens kodas: 302564383, registruotos buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, LT-05131 Vilnius, Lietuvos Respublika) valdyba, įvertinusi viešos atrankos rezultatus ir  kandidato kompetenciją bei patirtį, LITGRID AB generaliniu direktoriumi paskyrė Roką Masiulį nuo 2021 m. vasario 22 d., kai, laikantis energijos perdavimo ir gamybos veiklų atskyrimo principų, bus užbaigtas jo atsistatydinimo procesas iš AB „Vilniaus šilumos tinklai” valdybos nario pareigų.
LITGRID AB vadovo pareigose R. Masiulis pakeis nuo 2020 m. spalio 16 d. laikinai generalinio direktoriaus pareigas einantį Vidmantą Grušą, kuris tęs darbą Perdavimo tinklo departamento direktorius pareigose.
Pagal gerosios valdysenos praktiką kandidatą LITGRID AB valdybai padėjo atrinkti UAB „EPSO-G" atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Užtikrinant atrankos skaidrumą ir nešališkumą, buvo pasitelkta tarptautinė personalo paieškos ir atrankos agentūra „MPS Baltic“. 2020 m. spalio 27 d. prasidėjusioje LITGRID AB generalinio direktoriaus atrankoje pagal visiems iš anksto žinomas sąlygas ir vienodus kvalifikacinius reikalavimus dalyvavo 15 kandidatų, jos metu pokalbiai vyko su 11 kandidatų.
Valdybos sprendimas skirti R. Masiulį LITGRID AB generaliniu direktoriumi priimtas po kandidato patikros pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.
R. Masiulis yra Vilniaus universitete išsilavinimą įgijęs ekonomistas, tarptautinių santykių ir politikos mokslų magistras. 2014–2019 m. vadovavo Susisiekimo bei Energetikos ministerijoms, nuo 2010 m. ėjo generalinio direktoriaus pareigas AB „Klaipėdos nafta“ bendrovėje. R. Masiulis yra sukaupęs daugiau nei 13 m. auditoriaus patirties verslo konsultacijų ir audito bendrovėse.
R. Masiulis turi 10 m. darbo įmonių valdybose patirtį. Skyrimo metu R. Masiulis buvo Vilniaus licėjaus ir finansinių technologijų bendrovės  UAB „Connectpay" valdybų narys.
 
 
 
2021-02-04
LITGRID AB 2020 m. 12 mėnesių neaudituotos sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, Lietuva) skelbia 2020 metų sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas.
Pagrindiniai 2020 m. finansiniai rodikliai:
 • Pajamos – 208,0 mln. Eur (2019 m. – 185,3 mln. Eur);
 • EBITDA – 52,4 mln. Eur (2019 m. – 23,7 mln. Eur);
 • Grynasis pelnas – 27,1 mln. Eur (2019 m. 4,1 mln. Eur).
Pagrindiniai 2020 m. veiklos rodikliai:
 • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 10,089 TWh (2019 m. – 10,277 TWh);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,177 min. (2019 m. – 1,13 min.);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 5,251 MWh (2019 m. – 32,337 MWh);
Pridedama:
 
 2021-02-03
 Dėl LITGRID AB vadovo atrankos  
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) informuoja, kad 2020 m. spalio 27 d. prasidėjusioje LITGRID AB generalinio direktoriaus atrankoje pagal visiems iš anksto žinomas sąlygas ir vienodus kvalifikacinius reikalavimus dalyvavo 15 kandidatų, jos metu pokalbiai vyko su 11 kandidatų. Įvertinusi kompetenciją ir patirtį LITGRID AB valdyba geriausiu kandidatu į LITGRID AB vadovo poziciją pripažino Roką Masiulį.
Pagal gerosios valdysenos praktiką kandidatą LITGRID AB valdybai padėjo atrinkti UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komitetas, kuriame daugumą sudaro nepriklausomi nariai. Užtikrinant atrankos skaidrumą ir nešališkumą, buvo pasitelkta tarptautinė personalo paieškos ir atrankos agentūra „MPS Baltic“.
Sprendimą dėl naujojo vadovo skyrimo priims LITGRID AB valdyba pirmoje vasario mėnesio pusėje po to, kai bus užbaigta kandidato patikra pagal Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Korupcijos prevencijos įstatymų reikalavimus.
Apie valdybos sprendimą dėl vadovo paskyrimo LITGRID AB informuos nedelsiant, kai tik jis bus priimtas.
 
 2021-02-02
Dėl viešai skelbiamos informacijos apie LITGRID AB vadovo atranką  
2021 m. vasario 2 d. BNS pranešime „R. Masiulis laimėjo „Litgrid“ vadovo atranką – šaltiniai“, rašoma, kad „buvęs susisiekimo ministras Rokas Masiulis laimėjo atranką į strateginius valstybės projektus įgyvendinančios elektros perdavimo bendrovės „Litgrid“ generalinio direktoriaus postą“.
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) reaguodama į viešai skelbiamą informaciją dėl atranką laimėjusio kandidato į LITGRID AB vadovo pareigas, informuoja, kad bendrovės vadovo atrankos procesas nėra pasibaigęs ir sprendimas nėra priimtas.
Kaip ir buvo iš anksto skelbta pristatant atrankos proceso eigą, LITGRID AB valdyba, įvertinusi viešo atrankos konkurso rezultatus ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendaciją, sprendimą dėl vadovo skyrimo priims pirmoje vasario mėnesio pusėje.
Apie valdybos sprendimą LITGRID AB informuos nedelsiant, kai tik jis bus priimtas.
 
2021-01-11
Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai  
2021 m. sausio 11 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti sprendimai:
 1. Dėl Bendrovės valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m ir tolesniems metams.
Priimti sprendimai:
1. Nustatyti, jog 2021 m bendras metinis biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 41 580 Eur.
2. Nustatyti, kad tol, kol galioja 2019-12-17 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 2 nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos narias nustatymo principai, 2021 metams visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytas Bendrovės valdybos veiklos biudžeto dydis (Eurais) taikomas ir tolesniems metams (nepriimant naujų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo. Tuo atveju, jeigu pasikeičia teisės aktai dėl mokesčių nustatymo ir (arba) Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Grupėje suformuoto valdybos komiteto nariu ir (arba) valdybos pirmininku arba Bendrovės valdybos narys yra atšaukiamas / atsistatydina iš Grupėje suformuoto valdybos komiteto nario ir / arba valdybos pirmininko pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis (ir kartu metinis valdybos veiklos biudžetas) yra automatiškai keičiamas atsižvelgiant į 2019-12-17 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. 2 nustatytus valdybos narių atlygio dydžius, nepriimant naujo visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo.
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. gruodžio 18 d. valdybos sprendimui Nr. 12 (protokolo Nr. 22).
Priimtas sprendimas:
Pritarti susitarimui Nr.1 dėl 2020 m. balandžio 30 d. „330 kV įtampos oro linijos Lietuvos E – Alytus (LN 330) rekonstravimas“ projektavimo ir rangos darbų pirkimo sutarties  Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo ir susitarimu keičiamoms esminėms sandorio sąlygoms:
1. Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki patvirtintos 2023-09-29 nuo Sutarties sudarymo dienos:
- I etapas (per 15 mėn. nuo sutarties sudarymo dienos) – gauti statybą leidžiantys dokumentai.
2. Sutarties kaina be PVM – 15.088.700,0 EUR, su PVM –18.257.327,0 EUR.
 
Į viršų