400 kV elektros perdavimo tinklas Švedijoje

400 kV Nybro transformatorių pastotė

NordBalt jungties nuolatinės srovės keitiklis

Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis elektros kabelis. Ilgis – apie 400 km. Jungties galia – 700 MW

NordBalt jungties nuolatinės srovės keitiklis

330/110/10 kV Klaipėdos transformatorių pastotė

330 kV elektros perdavimo tinklas Lietuvoje
Į viršų

Lietuva įgyvendina strateginį elektros energetikos projektą – tiesia  elektros jungtį su Švedija „NordBalt“. Ši jungtis yra būtina sąlyga kurtis bendrai Baltijos valstybių ir Skandinavijos elektros rinkai. Būsimasis elektros tiltas Lietuvai sudarys sąlygas pirkti elektros energiją iš hidroresursais turtingų Šiaurės Europos šalių.
 
„NordBalt“ – tai alternatyvus elektros importo ir eksporto kanalas, padėsiantis išvengti priklausymo nuo vienintelio elektros tiekėjo Rytuose. Strateginį elektros energetikos projektą įgyvendina Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Švedijos elektros perdavimo sistemos operatorius „Svenska Kraftnät“. 
 
„NordBalt“ projekto tikslas – nutiesti tarpsisteminę elektros jungtį tarp Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemų. Jungties ilgis – apie 450 km, galia – 700 MW. Šią jungtį sudaro aukštos įtampos nuolatinės srovės povandeninis ir požeminis kabeliai bei keitiklių stotys Lietuvoje ir Švedijoje. Šio strateginio projekto neatsiejamos dalys yra Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcija, kuri baigta 2014 m. gruodį, ir 330 kV elektros perdavimo linija Klaipėda–Telšiai, kuri sėkmingai įjungta 2014 metų spalio viduryje. 
 
 
  • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) povandeninis kabelis. Kabelio ilgis: apie 400 km
  • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Lietuvos pusėje). Kabelio ilgis: 13 km
  • Aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) požeminis kabelis (Švedijos pusėje). Kabelio ilgis: 40 km
  • Jungties galia: 700 MW
  • Jungties įtampa: 300 kV
  • Technologija: VSC
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė: 30 metų
  • Preliminari projekto kaina: 1,9 mlrd. litų
  • Prijungimo vieta Lietuvoje – Klaipėdos 330 kV pastotė. Prijungimo vieta Švedijoje – Nybro 400 kV pastotė
2010 m.
2010 m. kovą AB „Lietuvos energija“ ir „Affärsverket Svenska Kraftnät“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą dėl „NordBalt“ projekto įgyvendinimo. Sutartyje numatyta, kad šalių bendradarbiavimas apims jungties planavimo ir  statybos etapus, o jungties statybos metu sukurta infrastruktūra šalims priklausys tokiomis dalimis: „Lietuvos energijai“ priklausys srovės keitiklis Klaipėdos pastotėje, kabelis nuo Klaipėdos pastotės iki jūros ir 50 proc. jūrinio kabelio, o atitinkama kabelio dalis ir jungties infrastruktūra Švedijos pusėje – „Svenska Kraftnät“. Susitarime išdėstytos sąlygos dėl jungties finansavimo ir dėl 131 mln. eurų (452,3 mln litų) ES paramos, skiriamos jungties statybai, panaudojimo sąlygų ir tvarkos.
2010 kovą „NordBalt“ jungties kabelio bei keitiklių techninės specifikacijos bei kiti pirkimo konkursų dokumentai išsiųsti kvalifikacinėje atrankoje atrinktiems konkursų dalyviams.
2010 m. rugpjūtį Europos Komisija patvirtino 131 mln. eurų paramą „NordBalt“ jungties tarp Švedijos ir Baltijos šalių statybai.
2010 m. rugsėjį gauti potencialių rangovų pasiūlymai „NordBalt“ jungties keitikliams ir kabeliui.
2010 m. gruodį Vilniuje Švedijos ir Lietuvos elektros perdavimo sistemų operatoriai „Svenska Kraftnät“ ir „Litgrid“ pasirašė sutartį su Švedijos energetikos ir automatikos technologijų bendrove ABB dėl 300 kV HVDC kabelio pagaminimo ir sumontavimo. Sutarties darbų vertė – 270 mln. eurų (932 mln. Lt). 
2010 m. gruodį Stokholme pasirašyta sutartis dėl elektros jungties „NordBalt“ keitiklių stočių statybos. Tarptautinį viešųjų pirkimų konkursą keitiklių statybos ir įrenginių montavimo darbams Nybro ir Klaipėdoje laimėjo bendrovė ABB. Sutarties vertė – 147 mln. eurų (507 mln. Lt).
 
Lietuvos ir Švedijos perdavimo sistemų operatorių „Litgrid“ ir „Svenska Kraftnät“ vykdyti tarptautiniai viešųjų pirkimų konkursai, kuriuose dalyvavo Švedijos, Vokietijos ir Prancūzijos bendrovės, vyko pagal Švedijos viešųjų pirkimų įstatymą. Sprendimas vykdyti konkursą Švedijoje buvo priimtas, remiantis šalies sukaupta patirtimi organizuoti tokio masto tarptautinius konkursus. Švedijos įstatymų bazė ir viešųjų pirkimų praktika laikomos vienos skaidriausių pasaulyje.
 
2011 m.
2011 m. parengtas teritorijų planavimo dokumentas (specialusis planas), parengti techniniai kabelio ir keitiklių projektai. 
2011 m. birželį pagamintas bandomasis jūrinis kabelis, pradėti mechaniniai kabelio bandymai.
2011 m. liepą suderinti jungties finansavimo šaltiniai ir pradėti keitiklių stoties projektavimo darbai.
2011 m. spalį pasirašyta „NordBalt“ ir dujotiekio „Nord Stream“ sankitos sutartis ir pradėti kabelio instaliavimo Lietuvoje projektavimo darbai.
2011 m. gruodį pradėta serijinė jūrinio kabelio gamyba.
 
2012 m.
2012 m. vasarį „NordBalt“ jungties specialusis planas suderintas ir patikrintas Klaipėdos apskrityje bei pateiktas tvirtinti Energetikos ministerijai.
2012 m. vasarį pasirašyta sutartis dėl Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcijos darbų, kurie būtini prijungti „NordBalt“ elektros kabeliui.
Visus 2012 metus Švedijoje buvo vykdoma „NordBalt“ elektros jungties jūrinio kabelio gamyba. Per 2012 metus pagaminta apie 100 km kabelio. 
2012 m. balandį energetikos ministras patvirtino „NordBalt“ jungties statybos Klaipėdos apskrityje specialųjį planą.
2012 m. gegužės mėn. „Litgrid“ baigė mokėti kompensacijas pagal servituto nustatymo sutartis žemės sklypų savininkams, kurių nuosavybė patenka į elektros jungties su Švedija „NordBalt“ tiesimo trasą. Servituto sutarčių nepasirašiusiems savininkams servitutus administraciniais aktais nustatė Nacionalinės žemės tarnyba.
2012 m. spalio mėn. baigtas rengti „NordBalt“ jungties Klaipėdos keitiklių pastotės techninis projektas. Keitiklių pastotės statybos leidimas gautas 2013 m. sausio mėn.
2012 m. lapkričio–gruodžio mėn. buvo atlikti papildomi Baltijos jūros dugno tyrimai numatomose „NordBalt“ jungties sankirtų su esama infrastruktūra – kabeliais, dujotiekiais – vietose.
2012 m. gruodžio mėn. baigtas rengti „NordBalt“ jungties kabelio Lietuvos teritorijoje techninis projektas bei kreiptasi dėl statybą leidžiančių dokumentų.
Visus 2012 metus buvo vykdoma „NordBalt“ projektui reikšmingos Klaipėdos transformatorių pastotės rekonstrukcija ir 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda–Telšiai darbai Telšių bei Plungės rajonuose.
 
2013 m.
2013 m. kovą LR Vyriausybė pritarė „NordBalt“ kabelio tiesimui šalies pajūrio juostoje bei išskirtinėje ekonominėje zonoje. Šis sprendimas būtinas elektros jungties statybos leidimui gauti.
2013 m. gegužę gauti visi elektros jungties į Švediją  statybos leidimai. Užbaigtas ilgiausias „NordBalt“ projekto etapas – teritorijų planavimas,  techninių sprendinių projektavimas ir leidimų gavimas.
Iki 2013 m. rudens pastatyta daugiau kaip du trečdaliai elektros perdavimo linijos Klaipėda–Telšiai.
2013 m. lapkritį atlikti paruošiamieji „NordBalt“ jungties statybos darbai – sėkmingai atliktas horizontalusis gręžimas po Kuršių mariomis ir Kuršių Nerijoje, Baltijos jūros pakrantėje. Jo metu nutiesti vamzdžiai, kuriais vėliau pratrauktas „NordBalt“ sausumos kabelis.
 
2014 m.
2014 m. balandžio 11 d. Lietuvos teritoriniuose vandenyse per 600 metrų nuo Kuršių Nerijos krantų povandeninių kabelių tiesimo laivas „Topaz Installer“ įleido pirmuosius elektros kabelio metrus į Baltijos jūrą. Plieniniais vamzdžiais, kurie tęsiasi 800 metrų, kabeliai buvo ištraukti Baltijos jūros pakrantėje.  Balandžio-rugsėjo mėnesiais penkiais laivų reisais nutiesta daugiau nei pusė, 250 kilometrų, „NordBalt“ jungties.
2014 m. gegužę-spalį Klaipėdos rajone vyko sausumos kabelio klojimo darbai. 13 km ilgio trasa eina nuo Klaipėdos transformatorių pastotės miesto pramoninių rajonų link. Požeminis kabelis klotas kilometro atkarpomis, tik traukiant vamdžiais po Kuršių mariomis jo dalies ilgis siekė 1600 metrų. 
2014 m. gegužę pradėtos „NordBalt“ nuolatinės srovės keitiklio stoties statybos šalia Klaipėdos transformatorių pastotės. Gruodį prie keitiklio įrengti pirmieji du „NordBalt“ transformatoriai
2014 m. spalį sėkmingai įjungta pirmoji per atkurtos nepriklausomybės metus pastatyta elektros perdavimo linija Klaipėda – Telšiai. Pradėjus veikti „NordBalt“ jungčiai, šia linija elektra iš Šiaurės Europos pasieks visą Lietuvą.
 
2015 m. 
2015 m. vasarį baigtas gaminti „NordBalt“ kabelis – iš viso 900 kilometrų.
2015 m. balandį atnaujinti kabelio tiesimo darbai Baltijos jūroje. Paskutiniai 150 kilometrų buvo pakloti iki birželio pradžios. Paskutiniai povandeninio kabelio kilometrai nugulė prie Švedijos krantų
2015 m. lapkritį prasidėjo „NordBalt“ keitiklių sisteminiai bandymai
 
Švedijos perdavimo tinklo operatoriaus „Svenska Kraftnät“ užsakymu technines specifikacijas „NordBalt“ jungties keitiklių stočių bei kabelio pirkimo konkursams parengė konsultacijų bendrovė „Vattenfall Power Consultant“. „Marin Mätteknik AB“ atliko Baltijos jūros dugno tyrimo darbus „NordBalt“ jungčiai. Galutinė ataskaita buvo pateikta 2009 m. gruodžio 18 d. STRI AB  atliko harmonikų matavimus Klaipėdos pastotėje bei atliko harmonikų varžų skaičiavimą. Teritorijų planavimo dokumentą Lietuvos teritorijoje parengė UAB „Sweco Lietuva“.