400 kV Elko transformatorių pastotė 

400 kV elektros perdavimo linija 

LitPol Link jungties nuolatinės srovės intarpas 

330/110/10 kV Alytaus transformatorių pastotė 
Į viršų

Lietuva įgyvendino strateginį elektros energetikos projektą – tiesia elektros jungtį „LitPol Link“ su kaimynine Lenkija. „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Vakarų Europos elektros infrastruktūras. Galinga elektros jungtis su Lenkija atvers mums galimybę sinchroniškai veikti su kitų Vakarų Europos valstybių energetikos sistemomis ir leidžia plėtoti bendrą Europos elektros rinką.
 
„LitPol Link“ jungtį pastatė Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Lenkijos elektros tinklų operatorius PSE. Įgyvendinant šį strateginį projektą, atlikti jungties techninio projektavimo darbai, o statybos darbai intensyviai vykdyti 2014-2015 metais. 
 
 
  • Aukštos įtampos dvigrandė 400 kV elektros linija nuo Elko iki Alytaus.
  • Elektros oro linijos ilgis: 163 kilometrai. 51 km linijos tęsis Lietuvoje, Alytaus ir Lazdijų  rajonuose, 112  km –  Lenkijos teritorijoje, per Palenkės ir Varmijos – Mazūrijos vaivadijas. 
  • Alytaus pastotėje bus statomas vienas svarbiausių jungties elementų – nuolatinės srovės intarpas. Šis įrenginys reikalingas suderinti skirtingas Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemas.
  • Jungties galia: 500 MW galios elektros perdavimo linija bus eksploatuojama nuo 2015 m. pabaigos, 1000 MW – nuo 2020 m.
  • Numatoma jungties naudojimo trukmė – 50 metų.
  • Preliminari Lietuvos – Lenkijos įgyvendinamo projekto vertė: 580 mln. eurų.
2010 m.
2010 m. sausį parengti 400 kV elektros perdavimo linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lenkijos Respublikos sienos dokumentai: statybos specialiojo plano koncepcija, strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas ir poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programa.
2010 m. vasarį pasirašyta sutartis elektros jungties finansavimo ir veiklos modelių parengimo.
2010 m. balandžio mėn. atliktas specialiojo plano strateginių pasekmių aplinkai vertinimas ir parengta SPAV ataskaita.
2010 m. birželį pradėti išsamūs poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos parengimo darbai.
2010 m. rugpjūtį pabaigtos tarpvalstybinės konsultacijos dėl elektros jungties tarp Lietuvos ir Lenkijos poveikio aplinkai vertinimo.
2010 m. gruodį Alytaus Regioninės aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) pritarė PAV ataskaitos išvadoms bei leido rengti detalius elektros perdavimo linijos specialiojo plano sprendinius ir baigti Alytaus transformatorių pastotės rekonstrukcijos detalųjį planavimą.
 
2011 m.
2011 m. parengti elektros perdavimo linijos, Alytaus transformatorių pastotės (TP) ir nuolatinės srovės intarpo teritorijų planavimo dokumentai Lietuvoje, pradėtos pasirašinėti servitutų nustatymo sutartys su žemės savininkais Lietuvoje, parengtas Alytaus TP rekonstravimo techninis projektas ir gautas leidimas elektros linijos statybai (kartu su techniniu projektu) Lietuvoje. Užbaigtos konsultacijos dėl poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos Lenkijoje.
 
2012 m.
2012 m. sausį paskelbtas tarptautinis viešasis pirkimas 500 MW nuolatinės srovės intarpo ir 400 kV skirstyklos Alytuje įrengimui.
2012 m. vasarį „Litgrid“ baigė mokėti kompensacijas pagal servituto nustatymo sutartis beveik 400 iš 500 žemės sklypų savininkų, kurių nuosavybė patenka į elektros jungties su Lenkija „LitPol Link“ tiesimo trasą. Likusiai daliai savininkų servitutus administraciniais aktais nustatė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
2012 m. gegužę pasirašyta Lenkijos Elko skirstyklos projektavimo ir statybos darbų sutartis.
2012 m. spalį Lietuvoje atlikti elektros oro linijos trasos geodeziniai ir geologiniai tyrinėjimai.
 
2013 m.
2013 m. vasarį pasirašyta sutartis dėl nuolatinės srovės intarpo statybos rangos darbų. Pirmojo tokio tipo įrenginio Baltijos šalyse statybos bus pradėtos 2014 m. pavasarį ir užbaigtos 2015 m. gruodį.
2013 m. vasarį parengtas Alytaus transformatorių pastotės 330 kV skirstyklos techninis projektas.
2013 m. kovą parengtas elektros perdavimo linijos techninis projektas.
2013 m. balandį gautas Alytaus transformatorių pastotės 330 kV skirstyklos statybos leidimas.
2013 m. balandį  paskelbti viešieji konkursai dėl Alytaus 330 kV skirstyklos rekonstrukcijos bei elektros perdavimo linijos statybos rangos darbų atlikimo.
2013 m. gegužę gautas elektros perdavimo linijos statybos leidimas.
2013 m. birželį pradėta Alytaus transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstrukcija. Šie paruošiamieji darbai reikalingi tolesnei pastotės rekonstrukcijai atlikti.
2013 m. rugsėjį pasirašyta sutartis dėl Alytaus pastotės 330 kV skirstyklos rekonstrukcijos darbų.
2013 m. lapkritį pasirašyta paskutinė „LitPol Link" projekto rangos sutartis dėl 400 kV elektros perdavimo linijos nuo Alytaus transformatorių pastotės iki Lietuvos–Lenkijos sienos statybos.
2013 m. gruodį gautas leidimas statyti svarbiausią jungties įrenginį – nuolatinės srovės intarpą.
 
2014 m.
2014 m. balandį jungties nuolatinės srovės intarpo prie Alytaus transformatorių pastotės statybvietė perduota rangovui ABB.
2014 m. gegužę oficialiai paskelbta elektros jungties „LitPol Link“ statybos darbų pradžia.
Iki 2014 m. spalio vidurio pastatyta trečdalis linijos atramų. Projekto pažanga siekė 45 procentus. 
 
2015 m.
2015 m. vasarį „LitPol Link“ nuolatinės srovės keitiklio stotį pasiekė pirmieji du autotransformatoriai. Visi aštuoni autotransformatoriai keitiklio stotyje pastatyti ir įrengti iki balandžio. 
2015 m. liepą Europos Komisija ir ES valstybės-narės patvirtino 27,4 mln. eurų paramą „LitPol Link“ iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės „Connecting Europe Facility“.
2015 m. rugsėjį baigta rekonstruoti 330 kV skirstykla prie Alytaus transformatorių pastotės.
2015 m. lapkritį atlikti oro linijos statybos darbai ir pradėti bandymai.
2015 m. gruodį „LitPol Link“ pradėjo veikti bandomuoju režimu.
 
Projekto partneriai:
• Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“
• Lenkijos elektros tinklų operatorius PSE, S.A.
 
Daugiau informacijos: www.litpol-link.eu