Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID

valdo elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą
Stebėkite sistemos duomenis
434 MW
313 MW
407 MW
2016 rugpjūčio 26
„Litgrid“ 2016 m. pirmojo pusmečio finansinių rezultatų ataskaita
„Litgrid“ 2016 m. pirmojo pusmečio finansinių rezultatų ataskaita
2016 m. pirmojo pusmečio „Litgrid“ Grupės rezultatai atspindi ir naujųjų jungčių eksploatacijos poveikį.
LitPol Link
Jungtis, užbaigianti Baltijos jūros regiono elektros žiedą
LitPol Link
LitPol Link
Lietuvos ir Lenkijos elektros tiltas „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Europos elektros infrastruktūras bei Lietuvai, Latvijai ir Estijai atidarė vartus į Europos elektros rinką.  
 
2016 balandžio 18
Kaip saugiai elgtis šalia transformatorių pastotės
Kaip saugiai elgtis šalia transformatorių pastotės
Prie aukštos įtampos elektros įrenginių būtina laikytis saugaus elgesio taisyklių, draudžiama eiti į elektros pastočių teritoriją ar lipti į elektros atramas. 
NordBalt
Pirmoji Lietuvos elektros jungtis su Šiaurės Europa
NordBalt
NordBalt
Elektros jungtis „NordBalt“ sujungia Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas, leidžia integruoti Lietuvos elektros rinką į bendrą Baltijos elektros rinką bei užtikrina galimybę Lietuvai prekiauti elektra su Skandinavijos valstybėmis.
 
Elektros rinkų vystymui būtinas regioninis susitarimas
2016 rugsėjo 22
Elektros rinkų vystymui būtinas regioninis susitarimas
Elektros rinkų vystymui būtinas regioninis susitarimas
Baltijos šalims siekiant vystyti bendrą elektros rinką, dėl jos vystymo krypties pirmiausia reikės susitarti politiniame lygmenyje. Tai ypač svarbu sprendžiant elektros prekybos su trečiosiomis šalimis klausimus. Pasaulio energetikos tarybos ir Nacionalinės Lietuvos energetikos asociacijos surengtoje apvaliojo stalo diskusijoje tai pabrėžė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovė Aistė Krasauskienė.
Lietuvos integracija į KET
Sinchronizacija
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų sinchroniškas darbas kontinentinės Europos tinkle (toliau- KET) – svarbiausias elektros energetikos sistemos strateginis tikslas įvardytas Nacionalinėje energetikos strategijoje.