Tinklo plėtra

Strateginiai projektai

Šiuo metu Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Baltarusijos elektros sistemos yra Rusijos elektros sistemos operatoriaus valdomos sistemos IPS/UPS dalys. Tačiau Lietuva ir Baltijos šalys siekia tapti savarankiška decentralizuotos Europos elektros sistemos dalimi ir pereiti prie skaidrių europietiškų elektros sistemos valdymo standartų.
 
Svarbiausias „Litgrid“ strateginis prioritetas yra integracija į Europos elektros sistemą. Ruošiantis svarbiausio energetinio savarankiškumo tikslo įgyvendinimui – Lietuvos elektros sistemos sujungimui su Europos elektros sistema, „Litgrid“ įgyvendino svarbiausius strateginius elektros jungčių projektus „LitPol Link“ ir „NordBalt“, sujungusius Lietuvos ir Lenkijos bei Švedijos elektros tinklus. 
 
„Litgrid“ taip pat plėtoja elektros rinką, siekia užbaigti Lietuvos elektros rinkos integraciją į bendrą Šiaurės Europos rinką, o vėliau – integraciją į visos Europos elektros rinką. 
 
2015 m. lapkritį Europos Komisija patvirtino atnaujintą 195 energetikos infrastruktūros projektų sąrašą. Šiems projektams, žinomiems kaip bendro intereso projektams (angl. Projects of Common Interest), suteikiamas aukščiausio prioriteto statusas. Jie leidžia Europos Sąjungos valstybėms-narėms integruotis į energetikos rinką, diversifikuoti energetikos šaltinius ir sudaro galimybes panaikinti energetinę izoliaciją. Bendro intereso projektų sąrašas atnaujinamas kas dvejus metus.
 
Šiuo metu į bendro intereso projektų sąrašą yra įtraukti šie elektros infrastruktūros projektai, susiję su geresniu tarptautinių jungčių išnaudojimu ir sinchronizacija į Europos elektros sistemą:
- 330 kV elektros perdavimo linija Kruonio HAE-Alytus;
- 400 kV elektros perdavimo linija Marijampolė-Lietuvos Respublikos siena;
- 330 kV elektros perdavimo linija Visagino AE-Kruonio HAE
- Bendrojo pobūdžio projektas. Baltijos šalių elektros sistemų integracija į kontinentinės Europos tinklus, įskaitant ir sinchroninio darbo režimą.
 
Visas bendro intereso projektų sąrašas yra čia
 
Į viršų