Tinklo plėtra

Viešosios konsultacijos

Siekdami užtikrinti patikimą elektros energijos perdavimą ir efektyvias investicijas į elektros perdavimo įrenginius, Lietuvos elektros perdavimo operatorius LITGRID AB kviečia dalyvauti viešoje konsultacijoje dėl ruošiamų standartinių techninių reikalavimų 110 kV įtampos jungtuvams su žemo visuotinio atšilimo potencialo (VAP) (angl. global warming potential (GWP)) dujų izoliacija. Žemo VAP dujos yra SF6 dujų alternatyva, naudojama kaip izoliacinė ir elektros lanko gesinimo terpė aukštos įtampos įrenginiuose. Skirtingi įrangos gamintojai šiuo metu rinkai siūlo kelias skirtingas SF6 dujų alternatyvas. Įrenginių su tokių dujų izoliacija naudojimo tikslas - sumažinti SF6 ir kitų dujų bei jų mišinių sukeliančių šiltnamio efektą naudojimą.
Kviečiame aktyviai dalyvauti viešoje konsultacijoje dėl ruošiamų standartinių techninių reikalavimų bei pareikšti savo nuomonę.
Suinteresuotų pusių pastabų, pateiktų užpildžius pastabų lentelę, laukiame iki 2019-06-21 imtinai el. pašto adresu: info@litgrid.eu.
 
Į viršų