Elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID

valdo elektros energijos srautus Lietuvoje ir palaiko stabilų visos elektros energetikos sistemos darbą
Stebėkite sistemos duomenis
136 MW
187 MW
447 MW
2018 gruodžio 7
Skelbiami tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono rezultatai
Skelbiami tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono rezultatai
Po Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo dėl viršutinės kainos ribos elektros gamintojams, turintiems didelę įtaką elektros energijos rinkoje (AB „Lietuvos energijos gamyba“), elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ skelbia 2019 m. tretinio aktyviosios galios rezervo aukciono laimėtojus.
LitPol Link
Jungtis, užbaigianti Baltijos jūros regiono elektros žiedą
LitPol Link
LitPol Link
Lietuvos ir Lenkijos elektros tiltas „LitPol Link“ pirmą kartą sujungė Baltijos valstybių ir Europos elektros infrastruktūras bei Lietuvai, Latvijai ir Estijai atidarė vartus į Europos elektros rinką.  
 
2018 lapkričio 12
Viešoji konsultacija dėl Rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei Atsiskaitymo už disbalansą ir atsiskaitymo už balansavimo energiją, kai rinkos veikla sustabdoma, taisyklių
Viešoji konsultacija dėl Rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo bei Atsiskaitymo už disbalansą ir atsiskaitymo už balansavimo energiją, kai rinkos veikla sustabdoma, taisyklių
LITGRID AB parengė rinkos veiklos sustabdymo ir atkūrimo taisyklių bei atsiskaitymo už disbalansą ir atsiskaitymo už balansavimo energiją, kai rinkos veikla sustabdoma, taisyklių projektus ir pradeda viešąją konsultaciją.
 
NordBalt
Pirmoji Lietuvos elektros jungtis su Šiaurės Europa
NordBalt
NordBalt
Elektros jungtis „NordBalt“ sujungia Lietuvos ir Švedijos elektros energijos perdavimo sistemas, leidžia integruoti Lietuvos elektros rinką į bendrą Baltijos elektros rinką bei užtikrina galimybę Lietuvai prekiauti elektra su Skandinavijos valstybėmis.
 
2018 lapkričio 8
Geresnės sąlygos įmonėms prisijungti prie elektros tinklų
Geresnės sąlygos įmonėms prisijungti prie elektros tinklų
Nuo šiol stambūs elektros energijos vartotojai galės prisijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai.
Šia galimybe galės pasinaudoti tie vartotojai, kurių įrenginių galia yra ne mažesnė nei 10 megavatų (MW) ir kurie įsipareigos 10 metų nemažinti galios ir tiek pat laiko mokėti galios mokestį. Dabar tokie vartotojai neprivalės gauti skirstomųjų tinklų operatoriaus atsisakymo prijungti vartotojo elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų.
Naujovė ir teikiant prašymus prisijungti prie perdavimo tinklų: nebelieka popierinių prašymų - vartotojai juos pildys ir teiks internetu, prisegant visus reikalingus dokumentus, www.litgrid.eu puslapyje, skiltyje „Paslaugos“.
 
Lietuvos integracija į KET
Sinchronizacija
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos integracija į KET
Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos perdavimo sistemų sinchroniškas darbas kontinentinės Europos tinkle (toliau- KET) – svarbiausias elektros energetikos sistemos strateginis tikslas įvardytas Nacionalinėje energetikos strategijoje.