Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Sistemos balansavimas > Baltijos šalių bendras elektros balansavimas

Baltijos šalių bendras elektros balansavimas

Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai iki 2018 m. planuoja sukurti elektros energijos balansavimo rinką. 
Siekiant sukurti bendrą elektros energijos balansavimo rinką, Baltijos šalys iš anksto turi suderinti ir įgyvendinti bendrus susitarimus dėl balansavimo energijos. Siekiama sukurti vienodas, skaidrias sąlygas visiems rinkos dalyviams, kad būtų užtikrinta, jog Baltijos šalių elektros rinkos dalyviai turėtų vienodas galimybes, skatinti konkurenciją ir didinti Baltijos šalių elektros rinkos veiksmingumą. 
 
2015 m. rugpjūčio mėn. konsultacijų įmonė  „Pöyry Management Consulting“ pradėjo rengti balansavimo studiją. „Pöyry Management Consulting“  išsamiai išanalizavo, koks suderinto balansavimo valdymo modelis labiausiai tiktų Baltijos šalių balansavimo sistemoms. Studijoje „Baltijos šalių balansavimo valdymo modelio studija ir suderintas planas dėl ES energijos rinkų modelio“ analizuojami skirtingų balansavimo modelių aspektai, pateikiamos galimos alternatyvos, pavyzdžiui, balansavimo portfelių skaičius, balansavimo paslaugų sąnaudų kainų struktūra, skirtingos balansavimo elektros energijos kainodaros metodikos ir t. t. Studija buvo rengiama glaudžiai bendradarbiaujant su visais trimis Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriais ( „Litgrid“, „Augstsprieguma tīkls“ ir „Elering“) laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn.  
 
Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai  parengs bendrą viešųjų konsultacijų dokumentą dėl elektros balansavimo modelių  suderinimo. Šis dokumentas bus pateiktas balansavimo paslaugų teikėjams. Atsižvelgę į nuomones apie viešąjį konsultacijų dokumentą, Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatoriai iki šių metų pabaigos priims sprendimą dėl suderinto Baltijos šalių balansavimo modelio. Tačiau atitinkamos taisyklės bus įgyvendintos tik 2018 m. pradžioje.   
 
Pagal Baltijos šalių energijos rinkos jungčių planą (BEMIP) vienas iš pagrindinių žingsnių integruojant Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinkas yra bendros balansavimo elektros energijos rinkos, veikiančios pagal suderintus balansavimo principus ir turinčios suderintas kainodaros taisykles, sukūrimas. Svarbu, kad naujosios taisyklės ir principai atitiktų ENTSO-E Tinklų kodekso dėl elektros energijos balansavimo reikalavimus ir būtų suderinami su Šiaurės šalių modeliu. 
 
Dviejų elektros energijos balansavimo rinkų integravimas numatomas 2020 m.
 
Į viršų