Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Prijungimas, perkėlimas, rekonstravimas > Pateikti prašymą > Vartotojo prašymas prijungimo sąlygoms gauti

Pasirinkite prašymo tipą

Paraiškos ir kontaktinė informacija

Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė*

Įmonės ar fizinio asmens adresas*

Telefono nr.

Įmonės ar fizinio asmens el.paštas*

Prašymo Nr.

Prašymo pateikimo data*

Prašoma elektros energijos įrenginių leistinoji naudoti galia (MW)*

Atskirų įrenginių suminė nominali galia

Planuojamas metinis elektros energijos suvartojimas (MWh)*

Planuojamas įrengti galios transformatorių skaičius (vnt.)*

Kiekvieno planuojamo įrengti galios transformatoriaus galia atskirai (MVA)*

Pageidaujama vartotojo elektros energijos persiuntimo ir aprūpinimo elektros energija patikimumo kategorija*

Planuojamas elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimas prie elektros perdavimo tinklo

Pageidaujama planuojamų elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo vieta*

110 kV ar 330 kV oro linija, transformatorių pastotė, skirstykla, vietovė, žemės sklypo kadastro nr., LKS-94 koordinatės

Skirstomųjų tinklų operatoriaus raštas, kuriame atsisakoma prijungti vartotojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų

Siuntimo data

Rašto Nr.

Vartotojo įrenginių galia (MW)

Kita informacija

Pridedami dokumentai

Į viršų