Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Prijungimas, perkėlimas, rekonstravimas > Pateikti prašymą > Gamintojų prašymas prijungimo sąlygoms gauti

Pasirinkite prašymo tipą

Paraiškos ir kontaktinė informacija

Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė*

Įmonės ar fizinio asmens adresas*

Telefono nr.

Įmonės ar fizinio asmens el.paštas*

Prašymo Nr.

Prašymo pateikimo data*

Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų elektrinės galia ir agregatų skaičius

Elektrinės galia (MW)*

Atskirų įrenginių suminė nominali galia

Agregatų skaičius

Numatoma naudoti pirminė energijos rūšis elektros energijos gamybai

Atsinaujinančių išteklių energijos rūšis*

Neatsinaujinančių išteklių energijos rūšis*

Planuojamas pajėgumų prijungimas prie elektros tinklų

Pageidaujama planuojamų pajėgumų prijungimo prie elektros tinklų vieta*

110 kV ar 330 kV oro linija, transformatorių pastotė, skirstykla, vietovė, žemės sklypo kadastro nr., LKS-94 koordinatės

LITGRID AB išduotos išankstinės prijungimo sąlygos

Išdavimo data*

Registracijos Nr.*

Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos išduotas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Išdavimo data*

Leidimo Nr.*

Gamintojas laimėjo skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną*

Kita informacija

Pridedami dokumentai

Į viršų