Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Prijungimas, perkėlimas, rekonstravimas > Pateikti prašymą > Gamintojų prašymas išankstinėms prijungimo sąlygoms gauti

Pasirinkite prašymo tipą

Paraiškos ir kontaktinė informacija

Įmonės pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė*

Įmonės ar fizinio asmens adresas*

Telefono nr.

Įmonės ar fizinio asmens el.paštas*

Prašymo Nr.

Prašymo pateikimo data*

Numatoma įrengti elektros energijos gamybos pajėgumų elektrinės galia ir agregatų skaičius

Elektrinės galia (MW)*

Atskirų įrenginių suminė nominali galia

Agregatų skaičius

Numatoma naudoti pirminė energijos rūšis elektros energijos gamybai

Atsinaujinančių išteklių energijos rūšis*

Neatsinaujinančių išteklių energijos rūšis*

Planuojamas pajėgumų prijungimas prie elektros tinklų

Pageidaujama planuojamų pajėgumų prijungimo prie elektros tinklų vieta*

110 kV ar 330 kV oro linija, transformatorių pastotė, skirstykla, vietovė, žemės sklypo kadastro nr., LKS-94 koordinatės

Skirstomųjų tinklų operatoriaus raštas, kuriame atsisakoma prijungti gamintojo įrenginius, esančius skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje veiklos teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų

Siuntimo data

Rašto Nr.

Gamintojo įrenginių galia (MW)

Kita informacija

Pridedami dokumentai

Į viršų