Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Energijos identifikavimo kodai

Energijos identifikavimo kodai

Bendra energijos identifikavimo kodavimo schema reikalinga tam, kad Europos elektros perdavimo sistemos operatoriai ir elektros rinkos dalyviai efektyviai, sklandžiai ir patikimai keistųsi duomenimis. Visi elektros rinkos dalyviai turi galimybę veikti skirtingose rinkose, todėl sistemos operatoriai turi keistis informacija apie rinkos dalyvius tarpusavyje ir su pačiais rinkos dalyviais. Tam skirti energijos identifikavimo kodai (EIK) turi būti ilgalaikiai ir pastovūs.
 
Visiems dalyviams, prekiaujantiems didmeninėje elektros rinkoje, perdavimo sistemos operatorius suteikia EIK.
Lietuvoje EIK kodus išduoda vietinis biuras – Lietuvos perdavimo sistemos operatorius AB  „Litgrid“.
 
EIK išduodami:

- prekybai elektros energija Lietuvoje – vietiniai EIK, tvirtinami vietinio EIK;
- prekybai elektros energija su kitomis šalimis – tarptautiniai EIK, tvirtinami centrinio ENTSO-E biuro.
 
Pagrindinis identifikuotinų objektų sąrašas:
 • Šalys: sistemos operatoriai, prekybininkai, gamintojai, vartotojai, elektros biržos, tinklo operatoriai, tiekėjai ir kt.
 • Zonos: vietiniai tinklai su apskaitos taškais, rinkos balansavimo zonos, valdymo zonos ir kt.
 • Matavimo taškai: tarpsisteminės linijos, atsiskaitymai arba apskaitos taškai ir kt.
 • Resursų objektai: objektai, gaminantys arba vartojantys energiją.
 • Jungtys: linijos, jungiančios dvi rinkos balanso zonas.
Norint, kad vietinis biuras išduotų EIK kodą, pretenduojanti  šalis turi atitikti minimalius taikomus reikalavimus:
 • Išduoti kodai yra unikalūs, vienai organizacijai išduodamas tik vienas kodas.
 • Išduotas EIK kodas išlieka nepakitęs ir galioja tol, kol nepakinta organizacijos, kuriai išduotas kodas, juridinė forma. Jei organizacija pakeičia tik pavadinimą, kodas nėra keičiamas.
 • Pranešus apie organizacijos veiklos nutraukimą, EIK kodo galiojimas nutraukiamas.
 • Negaliojantys EIK kodai nenaudojami.
 • Prieš patvirtinant EIK kodo galiojimą, vietinis biuras jį patikrina ir užregistruoja centriniame biure.
 • EIK kodai, nepateikti centriniam ENTSO-E biurui, tampa vietiniais ir pripažįstami tik vietinio biuro.
Daugiau informacijos – ENTSO-E tinklalapyjeEIK žinyne
 
Kodų suteikimas
 
Norint gauti EIK kodą užpildomas žemiau pateiktas prašymas ir siunčiamas el.pašto adresu: lio@litgrid.eu
 
 
 
Kontaktai:
Mindaugas Urbonavičius
Analitikas
Tel. 8 707 02211
el. paštas lio@litgrid.eu
 
Į viršų