Energetikos sistema

Patikimumas

„Litgrid“ nepertraukiamą energijos sistemos veiklą užtikrina planuojant sistemos darbą,   atliekant sistemos valdymą realiu laiku ir vykdant retrospektyvinę perdavimo tinklo parametrų analizę.
 
Planavimo etape nustatome elektros perdavimo tinklo patikimumą užtikrinančius techninius reikalavimus, numatome rezervų apimtis, elektros energijos prekybos apimtis tarp kaimyninių energetikos sistemų, prognozuojame elektros energetikos sistemos poreikį ir generaciją, koordinuojame perdavimo tinklo linijų ir elektrinių generatorių remonto grafikus, vykdome duomenų apsikeitimą su kaimyninėmis energetikos sistemomis. Programinės įrangos pagalba atliekame perdavimo tinklo patikimumo analizę, kurios metu nustatome perdavimo tinklo gebėjimą išsaugoti patikimumą, įvykus trikdžiui. Numatome technines ir organizacines priemones avarijų likvidavimui.
 
Užtikrinant sistemos patikimumą realiu laiku, vykdome kasdienį pagrindinių elektros energetikos sistemos parametrų stebėjimą ir valdymą, atliekame perdavimo tinklo operatyvinių perjungimų koordinavimą ir nuotolinį tinklo elementų valdymą. Koordinuojame veiksmus su kaimyninių perdavimo sistemų operatoriais, avarijų metu vadovaujame avarijų likvidavimui  ir normaliam elektros energetikos sistemos darbo atstatymui.
 
Siekiant užtikrinti reikalingą patikimumo lygį  ateityje nuolat atliekame pagrindinių perdavimo tinklo parametrų duomenų analizę, tiriame avarijų ir sutrikimų priežastis, nustatome reikalingas įgyvendinti prevencines priemones.
Į viršų