Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Tarptautinė veikla

Tarptautinė veikla

ENTSO-E
 
„Litgrid“ yra ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) narė. 2008 m. gruodžio 19 d. įsteigta organizacija vienija 41 elektros perdavimo sistemų operatorių (PSO) iš 34 šalių. „Litgrid“ aktyviai išnaudoja narystę ENTSO-E įgyvendindama elektros rinkos integracijos, sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, tarptautinių elektros jungčių projektus. Kas dvejus metus ENTSO-E parengia ir išleidžia Dešimties metų tinklų plėtros planą (Ten-Year Network Development Plan). Naujausią informaciją apie ENTSO-E rengiamą „Dešimties metų tinklų plėtros planą“ rasite čia.
 
BEMIP
 
Baltijos jūros regiono valstybių elektros rinkų integracijos plano (Baltic Energy Market Interconnection Plan – BEMIP) tikslas – sukurti veikiančias ir integruotas elektros bei dujų rinkas, užtikrinti būtiną energetikos infrastruktūrą siekiant konkurencingos, tvarios, saugios energijos rinkos Baltijos jūros regione.
Lietuvos įsipareigojimus BEMIP, susijusius su elektros energetika, įgyvendina „Litgrid“ – vysto elektros rinką ir stato tarptautines elektros jungtis su Lenkija („LitPol Link“) ir Švedija („NordBalt“).
Daugiau informacijos apie BEMIP galite rasti čia.
 
BRELL
 
Europoje veikia penkios skirtingos sinchroninės zonos – Nordel, IPS/UPS, kontinentinės Europos, Didžiosios Britanijos ir Airijos. Sinchroninė zona – tai geografinė teritorija, kurioje elektros generatoriai dirba vienodu dažniu ir tuo pačiu taktu. Lietuvos elektros energetikos sistema šiuo metu sinchroniškai veikia IPS/UPS sistemoje, Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos (BRELL) elektros žiede. BRELL yra šių šalių elektros perdavimo sistemų operatorių susitarimas, kuris reglamentuoja, kaip BRELL nariai tarpusavyje koordinuoja elektros energetikos sistemų dispečerinio valdymo klausimus. Baltijos šalių elektros PSO siekia, kad BRELL sprendimai atitiktų Europos Sąjungos direktyvų nuostatas. BRELL šalių interesus atstovauja „Belenergo“ (Baltarusijos PSO), „SO UPS“ ir „FSK EES“ (Rusijos PSO), „Elering“ (Estijos PSO), „Augstsprieguma tīkls“ (Latvijos PSO) ir „Litgrid“.
Į viršų