Apie Litgrid

Parama

Skiriant paramą atsižvelgiama į bendruomenių, kurių aplinkoje įmonė veikia ir įgyvendina plėtros projektus, poreikius. 
 
Visus sprendimus dėl paramos skyrimo Stebėtojų tarybai pritarus priima „Litgrid“ valdyba. Gauti paramos prašymai nagrinėjami vieną kartą per metus kartu su tuo metu svarstomu klausimu dėl įmonės pelno skirstymo projekto.
 
„Litgrid“ paramą gali skirti: a) Projektams skirtiems plėtoti bendradarbiavimą su bendruomenėmis, kurių aplinkoje Bendrovė dirba, taip pat kitomis visuomenės grupėmis, kurių interesus paliečia įmonė, vykdydama savo veiklą; b) Švietimo veikloms, studentams, studijuojantiems universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų programas, glaudžiai susijusias su įmonių grupės veikla.
 
2017 metais bendrovė paramos neskyrė.
 
„Litgrid“ skirta parama
Paramos gavėjas ir skyrimo data Tikslas Paramos       dydis       Paramos periodiškumas
Lietuvos energetikų senjorų klubas, 2014 m. balandžio 27 d. Bendradarbiavimas rengiant informaciją apie Lietuvos energetikos istoriją, išleidžiant  enciklopedinę knygą „Lietuvos energetika“ 5 000 Lt (1 448,1 Eur) Vienkartinė parama
Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai, 2014 m. liepos 25 d.   Sutrikusio vystymosi kūdikių ir vaikų švietimas, sudarant galimybę vykti į pažintines ir edukacines ekskursijas 5 000 Lt (1 448,1 Eur) Vienkartinė parama 
Rudaminos bendruomenės maldos namai (Švč. Trejybės parapijos Rudaminos bažnyčia), 2014 m. lapkričio 25 d. Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčios bokštų rekonstrukcija 45000 Lt (13032,9 Eur) Vienkartinė parama
Atnaujinta 2018 m. sausio 15 d.
 
Į viršų