Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Litgrid pirkimai > Skelbimai apie sudarytą sutartį

Skelbimai apie sudarytą sutartį

„Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“ - projektavimo ir rangos darbai 123.4 kb 330 kV oro linijos Lietuvos E - Vilnius rekonstravimas 121.14 kb Elektros apskaitos programinės ir aparatinės įrangos diegimas 281.96 kb 110/10 kV Kapsų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 283.61 kb 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 281.41 kb 110/35/10 kV Parovėjos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 280.22 kb 110/10 kV Palangos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 278.74 kb Intraneto svetainės įdiegimas 280.13 kb Radijo relinių ryšio linijų (RRL) priežiūros paslaugos 278.56 kb Apsaugos sistemų stiprinimo 330 kV objektuose darbai 417.04 kb Darbuotojų veiklos vertinimo sistemos įdiegimas 282.69 kb 110 kV movos 284.66 kb Duomenų bazių valdymo sistemos Oracle techninės priežiūros paslaugos 282.52 kb Darbo apranga ir avalynė 290.7 kb Ginkluotos fizinės saugos paslaugos ir reagavimo į apsauginės signalizacijos suveikimus LITGRID AB objektuose bei objektų apsaugos paslaugos 459.09 kb Veikiančių apsaugos sistemų įrangos atnaujinimas 291.65 kb Skelbimų publikavimo žiniasklaidoje ir žiniasklaidos planavimo agentūrų paslaugos 288.71 kb ITT pažeidžiamumų skanavimo ir įsiskverbimų testavimo sistema 281.93 kb Interneto svetainių vystymo paslaugos 290.17 kb Projektų valdymo informacinės sistemos palaikymo paslaugos 285.15 kb Skirtosios ryšio linijos duomenų perdavimo paslaugos 279.45 kb Lengvų konstrukcijų sandėlio avarinio rezervo sandėliavimui įrengimo darbai 283.77 kb Dispečerinio valdymo sistemos atvaizdavimo sistemos, tinklo kietųjų diskųrezervo bei programinės įrangos (licencijų) pirkimas 286.02 kb Prisijungimas prie Kilmės garantijų duomenų bazės 289.44 kb Oro linijų avarinio rezervo medžiagos 279.36 kb Patalpų remonto ir priežiūros paslaugos (Patalpų priežiūros paslaugos) 282.61 kb Oro linijų tikslieji geodeziniai matavimai 286.59 kb 110 kV įtampos pirminiai įrenginiai 279.56 kb Skyriklių laikančiųjų konstrukcijų sutvirtinimo Kruonio HAE TP darbai 279.64 kb 330 kV Lietuvos elektrinės skirstyklos pertvarkymo dėl 5 ir 6 bloko išvedimo iš eksploatacijos darbai 280.85 kb Apskaitos ir verslo valdymo sistemos SCALA priežiūros ir vystymo paslaugos 280.29 kb Elektros skaitiklių informacijos nuskaitymo ir perdavimo valdikliai (KDV), Elektros skaitiklių momentinių duomenų nuskaitymo ir perdavimo valdikliai (MDV) 282.74 kb Kondicionierių įrengimo TP darbai 288.37 kb Reguliavimo apkrova paslaugų (angl. Demand response services) techninių galimybių studijos parengimo paslaugos 284.35 kb Mažeikių E TP ir Varduvos SP statinių remonto darbai 280.8 kb Tarnybinių kelionių organizavimas 420.18 kb Alkotesterių pirkimas 280.7 kb Akumuliatorių baterijų keitimo darbai 276.99 kb LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangos aptarnavimo paslaugos 281.08 kb 330/110 kV TP vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos 287.91 kb 110/10 kV Riešės TP pakeitimų dėl AB ESO dalies rekonstravimo darbai 276.75 kb Vilniaus TP remonto dirbtuvių ir buitinių patalpų rekonstravimo, perdarant jas į administracinės paskirties patalpas, darbai 280.78 kb Buktos TP skirtuvų/trumpiklių keitimo dujiniais jungtuvais darbai 275.66 kb Perdavimo Tinklo 330/400/10 kV LitPol keitiklio pastotės priešgaisrinės siurblinės aptarnavimo paslaugos 425.97 kb Bandymo gnybtynai 283.62 kb Darbuotojų ir lankytojų saugos instruktažo filmų sukūrimo paslaugos 48.33 kb Elektros matavimo prietaisai 424.81 kb Perdavimo tinklo 110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimo transformatorių metrologinė patikra 288.26 kb 330/110 kV Telšių TP statinių rekonstrukcijos darbai 282.29 kb Elektros energijos srautų ir dinaminių procesų skaičiavimo paketo PSS/E ir OPF palaikymo paslaugos 48.19 kb Skirtosios ryšio linijos nuomos ir viešojo telefono ryšio paslaugos 48.97 kb Techninių plotų nuomos paslaugos su jungiamųjų linijų komutacijos paslaugomis 48.61 kb Verkių TP keitiklio iš nuolatinės į kintamą srovę įrengimo darbai 278.47 kb Įmonės dabuotojų motyvavimo ir įsitraukimo renginio organizavimo paslaugų pirkimas 282.21 kb Patalpų ir teritorijos valymo paslaugų (5 regionuose) pirkimas 283.51 kb Verslo dovanų ir suvenyrų pirkimas 280.28 kb Gelžbetoninių 26 m. tipinių atramų projektavimo paslaugos 279.99 kb TSPĮ (teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių) maitinimo moduliai 284.98 kb Automobilio nuomos pirkimas 280.46 kb Elektros energijos skaitikliai 48.28 kb Apsaugos priemonės 280.83 kb Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo paslaugos 48.6 kb Alyvos cirkuliacinis siurblys autotransformatoriui 286.83 kb Vertimo ir redagavimo paslaugų pirkimas 280.01 kb 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP pakeitimai dėl AB ESO dalies rekonstravimo darbų (2017-03-28) 279.4 kb Šviesolaidžio priežiūros paslaugos 48.52 kb Relinės apsaugos MiCOM C434 tipo, Relinės apsaugos MiCOM C443 tipo terminalai 291.69 kb Keturračių motociklų ir priekabų nuoma 280.69 kb Infrastruktūros priežiūros centro Kauno regiono 400-110 kV oro linijų eksploatacijos darbai 282.1 kb Klaipėdos TP įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo sumažinimo priemonių įrengimo techninio projekto parengimo paslaugos (2017-03-06) 276.76 kb LITGRID AB veiklos metinės ataskaitos visuomenei renginio organizavimo paslaugų pirkimas 277.45 kb Perdavimo tinklo LitPol Link 330/400/10 kV ir NordBalt 330/400/20/10 kV keitiklių pastočių patalpų ir teritorijos valymo paslaugos 285.89 kb Telekomunikacijų tinklo įranga 38.93 kb 330 kV OL Jurbarkas-Bitėnai (LN 531) defektuotų gelžbetoninių vienstiebių su atotampomis atramų keitimo naujomis metalinėmis atramomis darbai 286.28 kb Transporto priemonių degalų, automobilių priežiūros prekių ir plovimo paslaugų pirkimas 280.17 kb Technologinio duomenų perdavimo tinklo RAA monitoringo įrenginių atnaujinimo paslaugos (2017-02-10) 275.37 kb Dispečerinio balso ryšio sistemos įrangos, jos diegimo ir aptarnavimo paslaugų pirkimas 39.03 kb 330/110 Ignalinos AE TP suspausto oro tiekimo paslaugos 281.96 kb Perdavimo Tinklo LitPol 330/400/10 kV keitiklio pastotės buitinių nuotekų išsiurbimo ir išvežimo paslaugos 423.34 kb Relinės apsaugos terminalo MiCOM C434 maitinimo modulio plokštė 47.9 kb Paketinio duomenų perdavimo tinklo stebėjimo (monitoringo) sistemos programinės įrangos licencijų pirkimas 421.92 kb 110/35/10 kV Rietavo TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai (2017-01-19) 156.39 kb Microsoft (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas 260.92 kb Abonentinio palydovinio ryšio LITGRID AB SAT telefonams paslaugos 422.91 kb Informacinės sistemos STATERA vystymo paslaugos 260.7 kb Perdavimo tinklo Šiaulių regiono 110 kV transformatorinių pastočių eksploatacijos darbai (2017-01-13) 156.24 kb 110 kV trumpiklio (KZ-110) izoliaciniai intarpai (2017-01-09) 127.6 kb Baltijos šalių izoliuoto darbo tyrimo paslaugos 259.94 kb Taksi paslaugos (2017-01-06) 124.74 kb Administracinių patalpų valymo, įskaitant aprūpinimą higienos priemonėmis paslaugų pirkimas (2016-12-29) 264.53 kb LITGRID AB turto draudimo paslaugos (2016-12-28) 257.81 kb Dialogo kultūros ir bendradarbiavimo ugdymo projekto sukūrimo ir organizavimo paslaugų pirkimas (2016-12-24) 261.63 kb Ryšių su visuomene paslaugų ir konsultacijų pirkimas (2016-12-23) 262 kb Kūrybinių įvaizdžio vizualinių sprendimų sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimas (2016-12-16) 263.13 kb Kompiuterinių darbo vietų nuoma ir aptarnavimo paslaugos (2016-12-12) 261.36 kb Skirtųjų linijų nuomos paslaugos (2016-12-09) 265.48 kb 110/35/10 kV Šakių TP (Kęstučio g. 67, Daugėliškių k., Šakių sen., Šakių r.sav.) rekonstravimo darbai (2016-12-06) 265.4 kb Fizinės saugos konsultacinių paslaugų pirkimas (2016-12-05) 260.69 kb Infrastruktūros priežiūros centro Vilniaus regiono 330-110 kV įtampos oro linijų eksploatavimo darbai (2016-12-02) 263.46 kb Automobilio nuomos be vairuotojo pirkimas (2016-11-30) 262.06 kb
Į viršų