Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Litgrid pirkimai > Skelbimai apie nustatytą laimėtoją

Skelbimai apie nustatytą laimėtoją

„Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimas ir paruošimas sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema“ - projektavimo ir rangos darbai 121.85 kb 330 kV oro linijos Lietuvos E - Vilnius rekonstravimas 279.14 kb 110/10 kV Kapsų TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 282.39 kb 110/10 kV Tryškių TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 280.21 kb Intraneto svetainės įdiegimo paslaugos 280.46 kb Radijo relinių ryšio linijų (RRL) priežiūros paslaugos 277.34 kb Apsaugos sistemų stiprinimo 330 kV objektuose darbai 415.82 kb 110 kV movos 283.35 kb 110/10 kV Palangos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimas 277.53 kb Darbuotojų vertinimo sistemos įdiegimas 283.02 kb Darbo apranga ir avalynė 289.47 kb 110/35/10 kV Parovėjos TP 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbai 279.01 kb Skelbimų publikavimo žiniasklaidoje ir žiniasklaidos planavimo agentūrų paslaugos 287.48 kb Veikiančių apsaugos sistemų įrangos atnaujinimas 290.43 kb Duomenų bazių valdymo sistemos Oracle techninė priežiūra 282.87 kb Projektorių pirkimas 287.67 kb Oro linijų aeroskenavimo paslaugos 282.11 kb Ginkluotos fizinės saugos paslaugos ir reagavimo į apsauginės signalizacijos suveikimus LITGRID AB objektuose bei objektų apsaugos paslaugos 456.66 kb Lengvų konstrukcijų sandėlio avarinio rezervo sandėliavimui įrengimo darbai 284.11 kb Prisijungimas prie Kilmės garantijų duomenų bazės 288.24 kb Interneto svetainių vystymo paslaugos 288.94 kb Projektų valdymo informacinės sistemos palaikymo paslaugos 291.72 kb Apskaitos ir verslo valdymo sistemos SCALA priežiūros ir vystymo paslaugos 280.63 kb Skirtosios ryšio linijos duomenų perdavimo paslaugos 279.77 kb ITT pažeidžiamumų skanavimo ir įsiskverbimų testavimo sistema 282.2 kb Elektros skaitiklių informacijos nuskaitymo ir perdavimo valdikliai (KDV), Elektros skaitiklių momentinių duomenų nuskaitymo ir perdavimo valdikliai (MDV) 283.09 kb Mažeikių E TP ir Varduvos SP statinių remonto darbai 281.14 kb Dispečerinio valdymo sistemos atvaizdavimo sistemos, tinklo kietųjų diskųrezervo bei programinės įrangos (licencijų) pirkimas 286.02 kb Skyriklių laikančiųjų konstrukcijų sutvirtinimo Kruonio HAE TP darbai 278.53 kb 330 kV Lietuvos elektrinės skirstyklos pertvarkymo dėl 5 ir 6 bloko išvedimo iš eksploatacijos darbai 279.71 kb 110 kV pirminiai įrenginiai 279.89 kb Alkotesterių pirkimas 279.47 kb Oro linijų tikslieji geodeziniai matavimai 286.92 kb Patalpų remonto ir priežiūros paslaugos 282.91 kb Kilnojami įžemikliai 423.35 kb Kondicionierių įrengimo TP darbai 288.71 kb Reguliavimo apkrova paslaugų (angl. Demand response services) techninių galimybių studijos parengimo paslaugos 283.13 kb Tarnybinių kelionių organizavimas 420.5 kb Oro linijų avarinio rezervo medžiagos 279.7 kb 330/110 kV TP vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos 288.24 kb Bandymo gnybtynai 283.96 kb Vilniaus TP remonto dirbtuvių ir buitinių patalpų rekonstravimo, perdarant jas į administracinės paskirties patalpas, darbai 279.65 kb 110/10 kV Riešės TP pakeitimų dėl AB ESO dalies rekonstravimo darbai 275.66 kb Buktos TP skirtuvų/trumpiklių keitimo dujiniais jungtuvais darbai 274.54 kb Akumuliatorių baterijų keitimo darbai 275.87 kb Perdavimo Tinklo 330/400/10 kV LitPol keitiklio pastotės priešgaisrinės siurblinės aptarnavimo paslaugos 426.31 kb LITGRID AB perdavimo tinklo objektų apsaugos, priešgaisrinės, įeigos kontrolės ir vaizdo stebėjimo įrangos aptarnavimo paslaugos 279.96 kb Elektros energijos srautų ir dinaminių procesų skaičiavimo paketo PSS/E ir OPF palaikymo paslaugos 48.25 kb Skirtosios ryšio linijos nuomos ir viešojo telefono ryšio paslaugos 49.03 kb Techninių plotų nuomos paslaugos su jungiamųjų linijų komutacijos paslaugomis 48.67 kb 330/110 kV Telšių TP statinių rekonstrukcijos darbai 281.09 kb Darbuotojų ir lankytojų saugos instruktažo filmų sukūrimo paslaugų pirkimas 281.15 kb Patalpų ir teritorijos valymo paslaugų (5 regionuose) pirkimas 283.91 kb Įmonės darbuotojų motyvavimo ir įsitraukimo renginio organizavimo paslaugų pirkimas 282.54 kb Verslo dovanų ir suvenyrų pirkimas 280.59 kb Gelžbetoninių 26 m. tipinių atramų projektavimo paslaugos 280.33 kb Perdavimo tinklo 110 ir 330 kV įtampos matavimo ir kombinuotų (įtampos/srovės) matavimo transformatorių metrologinė patikra 288.58 kb TSPĮ (teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių) maitinimo moduliai 285.33 kb Automobilio nuomos pirkimas 280.79 kb Apsaugos priemonės 427.19 kb Verkių TP keitiklio iš nuolatinės į kintamą srovę įrengimo darbai (2017-04-04) 277.28 kb Elektros energijos skaitikliai 48.36 kb 110 kV EPL Pagėgiai - Bitėnai statybos darbai 281.95 kb Alyvos cirkuliacinis siurblys autotransformatoriui 287.42 kb Šviesolaidžio priežiūros paslaugos 42.43 kb Vertimo ir redagavimo paslaugų pirkimas 280.34 kb 110/35/10 kV Kazlų Rūdos TP pakeitimai dėl AB ESO dalies rekonstravimo darbų (2017-03-21) 279.73 kb Nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenų nustatymo paslaugos 48.66 kb Keturračių motociklų ir priekabų nuoma 281.03 kb LITGRID AB veiklos ataskaitos visuomenei renginio organizavimo paslaugų pirkimas 277.77 kb Relinės apsaugos MiCOM C434 tipo, Relinės apsaugos MiCOM C443 tipo terminalai 295.16 kb Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos 292.98 kb Klaipėdos TP įrenginių į aplinką skleidžiamo triukšmo sumažinimo priemonių įrengimo techninio projekto parengimo paslaugos (2017-02-23) 278.29 kb Infrastruktūros priežiūros centro Kauno regiono 400-110 kV oro linijų eksploatacijos darbai 282.44 kb Perdavimo tinklo LitPol Link 330/400/10 kV ir NordBalt 330/400/20/10 kV keitiklių pastočių patalpų ir teritorijos valymo paslaugos 284.66 kb 110 kV skyriklių atraminiai izoliatoriai 49.67 kb Telekomunikacijų tinklo įranga 39.19 kb Transporto priemonių degalų, automobilių priežiūros prekių ir plovimo paslaugų pirkimas 280.53 kb Perdavimo tinklo LitPol 330/400/10 kV keitiklio pastotės buitinių nuotekų išsiurbimo ir išvežimo paslaugos (2017.01.25) 482.52 kb 330 kV OL Jurbarkas-Bitėnai (LN 531) defektuotų gelžbetoninių vienstiebių su atotampomis atramų keitimo naujomis metalinėmis atramomis darbai (2017-01-24) 482.28 kb Technologinio duomenų perdavimo tinklo RAA monitoringo įrenginių atnaujinimo paslaugos (2017-01-24) 277.38 kb 330/110 kV TP vandens filtravimo ir minkštinimo sistemų aptarnavimo ir priežiūros paslaugos (2017-01-23) 206.43 kb Dispčerinės balso ryšio sistemos įrngos, jos įdiegimo ir aptarnavimo paslaugos 422.05 kb 110 kV skyriklių atraminiai izoliatoriai (2017-01-19) 131.08 kb Relinės apsaugos terminalo MiCOM C434 maitinimo modulio plokštė (2017-01-18) 129.68 kb Paketinio duomenų perdavimo tinklo stebėjimo (monitoringo) sistemos licencijos 423.11 kb Microsoft (arba lygiavertės) programinės įrangos licencijų nuomos pirkimas 261.88 kb Abonentinio palydovinio ryšio LITGRID AB SAT telefonams paslaugos 424.05 kb Informacinės sistemos STATERA vystymo paslaugos 261.68 kb 110 kV trumpiklio (KZ-110) izoliaciniai intarpai (2017-01-03) 130.43 kb Taksi paslaugos (2016-12-29) 130.69 kb Perdavimo tinklo Šiaulių regiono 110 kV transformatorinių pastočių eksploatacijos darbai (2016-12-28) 265.84 kb Baltijos šalių izoliuoto darbo tyrimo paslaugos (2016-12-23) 261.29 kb Dialogo kultūros ir bendradarbiavimo ugdymo projekto sukūrimo ir organizavimo paslaugų pirkimas (2016-12-16) 262.75 kb Ryšių su visuomene paslaugų ir konsultacijų pirkimas (2016-12-16) 263.29 kb LITGRID AB turto draudimo paslaugos (2016-12-09) 259.61 kb Skirtųjų linijų nuomos paslaugos (2016-12-02) 266.82 kb Fizinės saugos konsultacinės paslaugos (2016-12-01) 129.98 kb
Į viršų